Tot en met 31 maart 2019 kan er nog impulssubsidie aangevraagd worden voor projecten die eind 2018 zijn afgerond.

Wij merken dat er verwarring bestaat bij gemeenten over de mogelijkheid om in 2019 impulsaanvragen in te dienen voor projecten die in 2018 zijn geëindigd. Anders dan wel eens gedacht wordt, is dit wel mogelijk.

Gemeenten kunnen tot en met 31 maart 2019 nog  impulssubsidie aanvragen voor projecten die in november of december 2018 zijn afgerond. De indieningstermijn van 8 weken na beëindiging van het project vervalt in bovengenoemde gevallen. De overige voorwaarden, waaronder aansluiten bij de thema’s van de innovatieagenda, blijven wel van kracht.

Mocht je mooie projecten hebben gerealiseerd in 2018, die bovendien aansluiten bij de thema’s van de innovatieagenda én nog geen subsidieaanvraag hebben ingediend? Doe dat dan snel!

Nog vragen? Neem contact op met de Subsidie Helpdesk

Aanbevolen voor u