Na aanleiding van de bestuursvergadering op 7 februari jl., is een aantal besluiten genomen.

Ophoging budget impulsregeling 2017

In oktober 2017 was het budget voor de impulsregeling opgesoupeerd. Er is besloten extra budget vrij te maken om alle nog openstaande de aanvragen impuls(plus)regeling in behandeling te kunnen nemen. Uiteraard moeten deze aanvragen wel aan alle overige voorwaarden voldoen.

Indeling in fte-klasse

De indeling in fte-klasse is als volgt vastgesteld:

  • Gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties worden ingedeeld naar hun feitelijke fte-omvang.
  • Alle overige organisaties worden ingedeeld in de kleinste fte-klasse.

Deze indeling in fte-klasse van een organisatie is bepalend voor het maximum aantal subsidies dat kan worden aangevraagd, dan wel het maximum subsidiebedrag dat – per regeling – in een jaar kan worden aangevraagd.

Voor meer informatie over subsidies en voorwaarden, zie Subsidies.

Aanbevolen voor u