Leer- en onderzoeksprogramma met Prof. Dr. Thijs Homan

Leren over veranderen door op andere manieren te kijken naar veranderprocessen in gemeenten

Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal in- en externe ontwikkelingen. Denk aan de Wmo, financiële herprioritering, verschuivende verwachtingen van burgers, de Omgevingswet en digitalisering. Om hiermee om te gaan, vinden er in gemeenten tal van organisatie-verandertrajecten plaats. Sommige heel top-down, andere juist participatief en bottom-up. Maar zijn deze trajecten nu allemaal wel zo effectief? En als het er zo veel zijn, is dat dan niet teveel van het goede?

Ambtenaren, managers, wethouders, belangengroepen en ‘gremia’ in en om gemeenten: allen hebben ze verschillende belangen bij verandertrajecten. Hoe gaat het belangenspel rondom deze veranderingen? En wat kan worden geleerd van het verloop van veranderprocessen in gemeenten? Deze vragen staan centraal in het Leer- en onderzoeksprogramma De Veranderende Gemeente (DVG) dat het A+O fonds Gemeenten is gestart in samenwerking met Prof. Dr. Thijs Homan.

Inzicht in veranderprocessen

Doel van het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente is om nieuwe inzichten te ontwikkelen over veranderprocessen in gemeenten en meer begrip te krijgen van de dieper liggende dynamieken hiervan. Tevens onderzoeken we of er bepaalde gemeenschappelijke tendensen te onderkennen zijn in de manieren waarop Nederlandse gemeenten zich ontwikkelen. Tijdens het traject delen we alle beschikbare informatie en tussentijdse onderzoeksresultaten op interactieve wijze met de sector. Hierdoor wordt het onderzoek vooral een leertraject voor iedereen die zich bezighoudt met veranderingen in en van gemeenten.

Inzicht door gezamenlijke reflectie

Met het leertraject DVG ondersteunen we gemeentelijke veranderaars door inzichten te bieden voor de eigen praktijk: welke trajecten spelen er op dit moment binnen mijn gemeente? Hoe worden ze aangepakt? Hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten? Lukt het me om daadwerkelijke verandering te realiseren?

Gezamenlijke reflectie op eigen veranderervaringen en het leren van ervaringen van collega’s en experts helpt om onderliggende dynamieken en patronen te ontwaren. Aan de hand van onderzoeksresultaten over gemeentelijke verandertrajecten kunnen deze inzichten verder worden verdiept. Een grondige reflectie op hoe er nu met verandertrajecten wordt omgegaan, opent allerlei nieuwe zichtlijnen en triggert ideeën voor de praktijk.

De Veranderende Gemeente: hoe en wat

Het leer- en onderzoekstraject DVG bestaat uit diverse leerbijeenkomsten (Deining-, Reflectie en Binnenkantsessies) en onderzoeksactiviteiten (literatuurstudy, interviews, casestudies en survey). Tussentijds publiceren we resultaten via het digitaal platform van het A+O fonds Gemeenten en via leerbijeenkomsten. Over de eindresultaten van het leertraject verschijnt een publicatie. Het leertraject loopt van november 2017 tot en met december 2018 en is bestemd voor gemeentesecretarissen, directeuren van domeinen, hoger management, interne en externe organisatieadviseurs en medewerkers van gemeenten.

Begeleiding

Prof. Dr. Thijs Homan van de Open Universiteit Nederland begeleidt het leertraject De Veranderende Gemeente. Thijs is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren.  Zie ook:  http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan/

Meedoen aan DVG

Regelmatig organiseren we leerbijeenkomsten in kader van het leertraject. Bekijk voor een actueel overzicht van alle leerbijeenkomsten de agenda van het A+O fonds. Het is mogelijk om aan diverse leerbijeenkomsten afzonderlijk deel te nemen, zonder verplichting om bij alle leerbijeenkomsten aanwezig te zijn. Voor medewerkers van gemeenten geldt dat we geen kosten in rekening brengen.

Onderdeel van het DVG is een survey. Het survey is een korte vragenlijst. Doel ervan is om een breed beeld te krijgen van de verandertrajecten die op dit moment bij Nederlandse gemeenten gaande zijn en hoe deze veranderingstrajecten ervaren worden door verschillende betrokkenen in gemeenten. De resultaten van het survey publiceren we op het platform DVG. Als u werkt bij een gemeente, willen u vriendelijk verzoeken om de vragenlijst in te vullen. U kunt hier de vragenlijst invullen.  Hartelijk dank hiervoor!

Op het digitale platform DVG vindt u alle informatie over het leer- en onderzoeksproject, publiceren we tussentijdse resultaten en inzichten en kunnen deelnemers interactief mee doen aan het leertraject. Voor het platform DVG kunt u zich aanmelden via: https://www.aeno-platform.nl/ de veranderende gemeente (link volgt nog)

Meer weten en reageren

Heeft u vragen, wilt u meer informatie over het leertraject DVG of wilt u reageren op de opbrengsten en inzichten van DVG? Neem dan contact op met Renz Davits, programmamanager A+O fonds Gemeenten renz.davits@aeno.nl .

Attendeer een collega

Weet u collega’s die actief zijn met veranderprocessen in gemeenten én mogelijk geïnteresseerd zijn in het leertraject DVG, informeer hen dan. Zij kunnen zich aanmelden via evenementen@aeno.nl.

 

Aanbevolen voor u