Het thema ‘Leren en Veranderen’ richt zich op het verzamelen, verrijken, onderhouden en ontsluiten van kennis over leren en veranderen op verschillende actuele onderwerpen binnen gemeenten. Onderwerpen in 2017 zijn: de participatiesamenleving, decentralisaties in het sociaal domein, meer doen met minder, digitalisering en de Omgevingswet.

Rondom deze thema’s ondersteunen wij als A+O fonds Gemeenten de gemeentelijke sector met verschillende veranderopgaven. Als verbindende schakel binnen het netwerk organiseren wij, onder andere, themabijeenkomsten, MOOCs (Massive Open Online Courses) en online leernetwerken en delen wij met de sector trends en ontwikkelingen.

Onderwerpen binnen dit programma zijn:

HR 2020
De Uitvoeringsautoriteit
De Omgevingswet
Digitalisering