Het A+O fonds verkent de verdergaande digitalisering, nieuwe technologieën en de gevolgen hiervan voor dienstverlening, organisatie en het werk bij gemeenten. Waar mogelijk gaan we deze verkenningen vertalen in concreet HRO-beleid om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren trekkers en adviseurs binnen gemeenten die actief zijn met verdergaande digitalisering en de gevolgen voor dienstverlening, organisatie en personeel. Dit kunnen zowel leidinggevenden, projectleiders als HR-adviseurs zijn.

Publicatie Datagedreven Sturing in gemeenten

Deze publicatie beschrijft de ontdekkingstocht die het A+O fonds deed in de wereld van digitalisering in gemeenten. Deze ontdekkingstocht leverde verschillende antwoorden op die in deze publicatie worden beschreven. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: hoe organiseer je datagedreven sturing in de gemeente, wie zijn daarbij betrokken, hoe zorg je voor draagvlak, hoe zit het met de privacy van burgers en werknemers en over welke competenties moeten medewerkers beschikken om datagedreven te kunnen werken? Lees meer.

Publicatie De nieuwe identiteit van Burgerzaken

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Het A+O fonds Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) willen gemeenten ondersteunen in de uitdaging die voor hen ligt. Samen namen wij daarom het initiatief voor een onderzoek om de toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze ontwikkelingen hebben we samengebracht in de publicatie; De nieuwe identiteit van Burgerzaken. Lees meer.

Deskresearch 2015

In het voorjaar 2015 is het rapport Deskresearch Digitalisering en de toekomst van het werk uitgebracht. Dit onderzoek, uitgevoerd door Jan Smit van de Gemeente Staphorst en Radboud van der Linden van de gemeente Breda, geeft een beeld van de belangrijkste verwachte technologische ontwikkelingen voor gemeenten in de komende jaren en een eerste inschatting van de gevolgen hiervan voor de organisatie en het personeel.

Download rapport Deskresearch digitalisering en de toekomst van het werk

Lees ook het artikel wat verscheen in het A+O Magazine

Inspiratiesessie ‘De impact van digitalisering’  26 november 2015

Bekijk het filmpje met een terugblik op deze sessie:

Presentaties:

Leernetwerk Datagedreven sturing

In juni start het A+O fonds het leernetwerk Datagedreven sturing. Op basis hiervan verschijnt in de 2e helft van 2016 een publicatie over datagedreven werken.

Onderzoek Digitalisering Burgerzaken

Momenteel voert het A+O fonds in samenwerking met de NVVB een onderzoek uit naar digitalisering bij Burgerzaken en de gevolgen voor dienstverlening, organisatie en werk. In mei verschijnt het onderzoeksrapport.

Subsidie voor innovatieve projecten

Voor vernieuwende projecten op het terrein van digitalisering, nieuwe technologieën en organisatie en werk kunt u gebruik maken van de stimuleringsregeling Innovatieve Projecten.

Meer over digitalisering, organisatie en werk