“Een goed functionerende medezeggenschap is van belang voor de kwaliteit van gemeentelijke organisaties.”

Gemeentelijke organisaties zijn volop in beweging, terwijl medezeggenschap deze veranderingen nauwelijks weet bij te houden. De belangen van werkgevers en werknemers zijn niet meer per definitie tegengesteld. Dit vraagt om een medezeggenschapsstructuur die generaties en belangen weet te verbinden en verschillen weet te overbruggen. Het A+O fonds ondersteunt gemeenten en ondernemingsraden bij het maken van een moderniseringsslag.

De landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen

In 2017 zijn de landelijke verkiezingen op woensdag 8 maart. Het A+O fonds ondersteunt ondernemingsraden bij het werven van kandidaten met informatie over het verkiezingsproces; een stappenplan en tijdsschema en diverse tips & tools. Download het Stappenplan & tijdspad landelijke OR-verkiezingen 2017

Gabriëlle Haanen, gemeentesecretaris Utrecht en ambassadeur OR-verkiezingen vertelt wat het belang van medezeggenschap is en waarom je kandidaat zou moeten zijn voor de gemeentelijke OR-verkiezingen  2017.

Nico Versteeg, bestuurslid van het A+O fonds Gemeenten en gemeentesecretaris van Lelystad over het belang van medezeggenschap.

Gijsbert Boggia, bestuurslid van het A+O fonds Gemeenten en FNV Overheid, over de Landelijke OR-verkiezingen en medezeggenschap

OR-Vragenboek

Hoe zat het ook al weer? Wanneer mogen flexwerkers stemmen voor de ondernemingsraad? Waar moet de OR rekening mee houden bij digitaal stemmen? En, zijn er nu nog handtekeningen nodig voor vrije lijsten?
Voor sommigen is het misschien gesneden koek, voor anderen is het allemaal na te lezen in het OR-vragenboek. Zo bevat het informatie over het voorbeeldreglement, het convenant tussen OR en WOR-bestuurder en  actuele interne en externe ontwikkelingen waar een ondernemingsraad mee te maken kan krijgen. Download het A+O vragenboek.

Medezeggenschap en EVC / OVC

De inspanningen van het A+O fonds zijn erop gericht om de effectiviteit van medezeggenschap te vergroten. Het fonds betrekt daarom de OR ook bij activiteiten die ten doel hebben de zelfregie van medewerkers bij (loopbaan)ontwikkeling en vakmanschap te vergroten, bijvoorbeeld met het ‘Ervaringsdiploma (EVC) en OR’.

Door OR-leden te stimuleren en te ondersteunen hun competenties in kaart te brengen (herkennen), te erkennen en te waarderen wordt, naast het verzilveren van de meerwaarde van het OR-werk, beoogd het lidmaatschap van de OR in de toekomst aantrekkelijker te maken. Meer over EVC en de OR in de publicatie Medezeggenschap Verzilveren’.

kvmedezeggenschap

Ook biedt het A+O fonds de publicaties ‘De Kunst van.. Medezeggenschap’ en het onderzoeksrapport: Succesfactoren voor Medezeggenschap. Beiden publicaties zijn digitaal beschikbaar maar u kunt ze ook ‘fysiek’ ontvangen. Bekijk het aanbod hier en bestel.

Meer informatie nodig of heeft u vragen?

Neem dan contact op met May Yalcin via 070 7630027 of or@aeno.nl

Andere relevante websites

Aanbevolen voor u