In 2014 zijn er 1.880 jongeren onder de 35 jaar in dienst gekomen bij de gemeenten. In 2015 nog eens 1.630 meer dan in het jaar ervoor: 3.510. De ambitie van de sociale partners om de instroom van jongeren met 1.500 te vergroten is hiermee gehaald.

De VNG en de vakbonden spraken in 2014 de ambitie uit dat in 2014 en 2015 bij elkaar minimaal 1500 jongeren een baan zouden krijgen in de gemeentesector. Het gaat hierbij om medewerkers van 35 jaar of jonger. Naast de oproep aan gemeenten om jongere medewerkers te werven, hebben de sociale partners verschillende stimuleringsmaatregelen afgesproken. Zo zijn de mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen en stageplaatsen verduidelijkt en vergroot. En ondersteunt het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector gemeenten, het A+O fonds Gemeenten, bij het invoeren van zogenaamde generatiepacten: regelingen waarbij oudere medewerkers met gedeeltelijk behoud van inkomen minder kunnen gaan werken en zo plaatsen kunnen creëren voor jongeren.

Het A+O fonds kent daarnaast een subsidieregeling voor gemeenten die jongeren aanstellen. De sociale partners zijn blij dat er weer meer beweging komt in de gemeentelijke arbeidsmarkt en dat gemeenten meer plekken kunnen maken voor jongeren binnen de organisatie.

Aanbevolen voor u