Publieksprijs gaat naar gemeente Rotterdam

Tien goede ideeën, bijna 100 ambtenaren en heel veel energie, dat waren de belangrijkste ingrediënten van de Finaledag 3-2-1-Co 2016. Gemeenteambtenaren konden ook dit jaar weer hun HR-idee op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling indienen bij het A+O fonds Gemeenten. Een selectiecommissie selecteerde tien ideeën die tijdens de 3-2-1-Co Finaledag met elkaar de strijd aan gingen om het beste idee van 3-2-1-Co. Winnaar van de dag is Mobiliteitscentrum West-Brabant. “Zij bieden een reële oplossing, voor een reëel probleem en kunnen dienen als voorbeeld voor veel andere gemeenten”, aldus de jury.

Bekijk alle ideeën van 2016

A+O_54_321_Co-0965

Onder begeleiding van Ynnovaters zijn de ideeën van de 10 ideehouders verder uitgewerkt. Ze konden daarbij putten uit de inspiratie, kennis en ervaring van tal van professionals uit de gemeentelijke sector. In een vijftal sessies zijn de ideeën verrijkt en is er gewerkt aan een inspirerende pitch. Tijdens een ideeënmarkt kregen de ideeteams de kans om de jury en overige aanwezigen te overtuigen van hun idee.

Flexibele inzet medewerkers

De jury bestaande uit Ilse Heitling, Marie-Louise Borsje, Karin Sleeking en Bert de Haas beoordeelden de tien ideeën op innovatie, deelbaarheid en uitvoerbaarheid. “Een reële oplossing: flexibel inzetten van eigen medewerkers voor een reëel probleem: hoge externe inhuur, dat kan dienen als een voorbeeld voor veel andere gemeenten”, aldus de jury die unaniem koos voor het idee van Mobiliteitscentrum West-Brabant. De publieksprijs ging naar de gemeente Rotterdam, die met een fantastische pitch voor het experimenteren en leren door generaties de show stal. Alle tien de ideehouders gaan nu onder begeleiding van TNO of Ynnovate aan de slag met de inrichting van de projectorganisatie en het omzetten van hun idee naar een subsidiabel project door het A+O fonds Gemeenten.

A+O_54_321_Co-0506-2

Waarom 3-2-1-Co!?

De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals vergrijzing, de drie decentralisaties en met minder mensen moet er meer werk worden verzet. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op het innovatieve vermogen van gemeenten. Wanneer het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit hem echter in het vertalen van deze ideeën naar de praktijk. Het A+O fonds wil gemeenten hierbij ondersteunen. Waarom? Door samen te werken kunnen we met elkaar de gemeentelijke sector verbeteren. Dat is de insteek van A+O fonds Gemeenten én de rode draad in het project 3-2-1-Co. Lees meer over 3-2-1-Co!

Aanbevolen voor u