Naast zweminstructeur nu ook receptionist: die afwisseling bevalt!

Gemeente Raalte

Tanja Koers, 27 jaar, werkt sinds 2008 bij de gemeente Raalte als zweminstructeur. Haar leidinggevende, Peter Gras, is 58 jaar en maakte een overstap vanuit het welzijnswerk naar de gemeente. Hij probeert alles uit Tanja te halen. Peter zag dat Tanja van zwemonderwijs alleen niet ging sprankelen en voerde gesprekken met haar over haar loopbaan. Tanja oriënteerde zich op een hbo-opleiding. De combinatie van een baan en een hbo-studie vindt Tanja op dit moment te zwaar. Binnen de gemeente vond ze een nieuwe uitdaging. Naast haar werk als zweminstructeur, doet ze nu ook receptiewerk. De afwisseling bevalt uitstekend. Tanja leert en sprankelt weer.

Wat doet Tanja om zich in haar werk te ontwikkelen?

Tanja Koers oriënteert zich op haar loopbaan door het voeren van gesprekken met haar leidinggevende Peter Gras. Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek stelt hij vragen die haar aan het denken zetten. Hij vraagt bijvoorbeeld waar ze wil staan over vijf jaar. Tanja vindt de vragen lastig, maar belangrijk. Een tijdje terug zag Peter dat Tanja minder sprankelde tijdens haar werk. Hij vroeg haar of ze het werk, zwemonderwijs geven, nog leuk vond. Tanja erkende dat ze afwisseling miste. Met Peter zocht ze naar manieren om haar werk en loopbaan beter te laten aansluiten op haar leerwensen en haar mogelijkheden. Ze sprak ook met een loopbaanadviseur. Peter stimuleerde haar om een hbo-opleiding te gaan volgen. Tanja wilde een docentenopleiding dierverzorging en groenvoorziening in deeltijd naast haar baan doen. Dit lukt echter nu niet. Tanja krijgt geen vrijstellingen voor deze opleiding, noch een baangarantie. Ze is net het huis uit en gaan samenwonen. De veranderingen in haar privéleven vragen Tanja’s aandacht. Ze besloot daarom om (nu) niet te starten met de opleiding. Tanja liet het er echter niet bij zitten. Ze schakelde Peter en zijn netwerk in voor het vinden van een nieuwe uitdaging binnen de gemeente. Zelf gooide ze regelmatig een balletje op bij haar collega’s van de receptie. Zelf liet hen weten in te zijn voor werk achter de kassa. Sinds een half jaar combineert Tanja haar werk als zweminstructeur met werk als receptioniste. Via een inwerkprogramma leerde ze de kneepjes van het receptiewerk. Binnenkort krijgt Tanja een cursus websitebeheer, want ze gaat de website van het zwembad bijhouden. Dat vindt ze leuk. En ze is goed met taal en tekst. Sinds haar loopbaanstap ervaart Tanja meer afwisseling in het werk. Tanja is op dit moment niet op zoek naar een nieuwe baan.

Waartoe leiden Tanja’s activiteiten?

Het combineren van werk in het zwemonderwijs met werk aan de kassa van het zwembad bevalt goed. Tanja ziet de uitbreiding van haar takenpakket als een loopbaansucces. Het werk is er leuker van geworden, en haar inzetbaarheid en vakmanschap zijn er door vergroot. Bevlogenheid is een woord waar Tanja weinig mee heeft. Wel vertelt ze dat ze weer met plezier werkt. En Peter ziet haar weer sprankelen. Tanja verzuimt vrijwel niet en is niet voornemens om op korte termijn bij de gemeente Raalte te vertrekken.

Wat ligt ten grondslag aan Tanja’s succes?

Het inzicht dat haar hart niet ligt bij het geven van zwemonderwijs, althans niet voor langere tijd, was voor Tanja aanleiding om een loopbaanstap te maken. Haar gesprekken met Peter hielpen hierbij. Tanja heeft geen duidelijk loopbaandoel voor ogen. Wel moet het werk haar blijven prikkelen. Een afwisselende baan is belangrijk voor haar. Op dit moment zit ze op haar plek. Ze heeft geen behoefte aan extra trainingen. Ze leert nieuwe taken vooral ‘on the job’ en dat bevalt goed.

Tanja Koers Praktijkverhaal

Tanja staat open voor nieuwe kansen. Hoewel ze het naar haar zin heeft op het werk, bekijkt ze vacatures in lokale kranten en op inter- en intranet. Ze heeft geen schroom om op interessante vacatures af te stappen, mocht ze die zien. Peter Gras beaamt dit. Hij ziet Tanja op termijn verdere loopstappen maken. Ze heeft volgens hem nog meer in haar mars. Qua abstractievermogen zit de hbo-opleiding er wat hem betreft zeker in. Maar ook hij ziet dat ze op dit moment op haar plek zit. Haar nieuwe baan biedt voldoende uitdaging en is goed te combineren is met haar veranderende privé-situatie. In zijn gesprekken met Tanja zal Peter het ‘ontwikkelvuurtje’ warm houden. Hij zal haar blijven uitdagen om na te denken over haar ontwikkeling. Ook houdt hij interne ontwikkelkansen in de gaten, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor Tanja om mee te draaien in een project over levensfasebewust beleid. Dat kan haar inzetbaarheid verder vergroten en haar meer inzicht geven in wat ze kan en wil.

Engelen en beren

Engelen voor Tanja’s ontwikkeling zijn haar leidinggevende en haar broer en zus. Haar leidinggevende daagt Tanja uit en steunt haar in haar persoonlijke zoektocht. Haar broer en zus ziet Tanja als voorbeeld. Beiden studeerden naast hun baan. Met hen praat ze wel eens over haar werk en ontwikkeling. Het feit dat er een vacature kwam aan de kassa, hielp uiteraard ook mee voor Tanja’s ontwikkeling. Het vereiste toelatingsexamen, geen vrijstellingen en geen baangarantie, in combinatie met de veranderingen in de privésfeer vormen op dit moment de beren op de weg voor het volgen van een hbo-opleiding.

Reflectie van de onderzoeker

Tanja Koers is een jonge medewerkster met ontwikkelpotentieel en een gezonde dosis zelfreflectie en werklust. Ze is op dit moment zoekende welke richting ze met haar leven en loopbaan op wil. Het zoekproces is lastig. Tanja ziet een hbo-opleiding dierverzorging en groenvoorziening inhoudelijk zitten, maar wil ook aandacht geven aan haar vriend en nieuwe huis. Ze dubt over de combinatie baan – opleiding – privé. Haar leidinggevende Peter Gras stimuleert en enthousiasmeert Tanja om zich te ontwikkelen, vanuit zijn persoonlijke ervaring dat leren leuk is en dat loopbaanstappen werkvreugde opleveren. De toekomst zal uitwijzen of Tanja de stap naar het hbo durft te zetten, of dat ze zich op een andere manier blijft ontwikkelen. Het kan nog meerdere kanten op.

Serie fraaie voorbeelden Ontwikkeling en Mobiliteit

Dit praktijkverhaal is onderdeel van een serie fraaie voorbeelden op het gebied van Ontwikkeling en Mobiliteit. De serie is uitgevoerd door Factor Vijf in opdracht van het A+O fonds Gemeenten en gebundeld in de publicatie ‘Zo kan het ook!’. De fotografie is verzorgd door Kees Winkelman.

Aanbevolen voor u