De impact van digitalisering op Burgerzaken

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Burgerzaken staat aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Community Platform Transformatie Burgerzaken

Kennis, instrumenten, goede praktijken over de transformatie van burgerzaken zoals instrumenten voor bedrijfsvoering (o.a. formatieberekening) kunt u vinden op de online community Transformatie Burgerzaken. Indien u deelneemt aan een leerbijeenkomst krijgt u vanzelf toegang tot dit platform. U kunt zich ook hier aanmelden bij ‘community Transformatie Burgerzaken’.

Verander- & Leerbijeenkomsten:
‘Werken aan de toekomst van Burgerzaken’

De komende transformatie van burgerzaken vraagt om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitdaging die voor hen ligt organiseert het A+O fonds Gemeenten samen met de NVVB de Verander & Leer-bijeenkomst: Werken aan de toekomst van Burgerzaken. In deze bijeenkomst verkennen we de gevolgen van digitalisering voor het werk en gaan we in op het managen van het transformatieproces en het professionaliserings- en inzetbaarheidsvraagstuk voor medewerkers (HR-aspecten).

Bekijk voor de data, tijden en locaties onze agenda.

Publicatie ‘De nieuwe identiteit van Burgerzaken’

Het A+O fonds Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) willen gemeenten ondersteunen in de uitdaging die voor hen ligt. Samen namen wij daarom het initiatief voor een onderzoek om de toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Jan Smit, oud-gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst en Geeta Bachu, procesmanager Burgerzaken bij de gemeente Rotterdam. Zij deden uitgebreid literatuuronderzoek en interviewden een groot aantal deskundigen, waarbij ze werden ondersteund door een breed samengestelde begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, Rijksoverheid en bedrijfsleven.

Download de publicatie ‘De nieuwe identiteit van Burgerzaken’.

Werkdocument: Digitalisering burgerzaken en de gevolgen voor het werk

In april 2017 hebben de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het A+O fonds Gemeenten de publicatie “De nieuwe identiteit van burgerzaken” uitgebracht. De publicatie schetst de ontwikkelingen en veranderingen die afkomen op afdelingen Burgerzaken van gemeenten.

Als gevolg van de veranderingen ontstaan nieuwe vormen van dienstverlening, worden taken mogelijk meer in de regio geconcentreerd en wordt routinematig werk vervangen door meer complexe werkzaamheden. Dat stelt andere eisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. De veranderingen zullen steeds meer vragen om een hbo werk- en denkniveau in plaats van het huidige mbo-niveau dat we overwegend aantreffen binnen burgerzaken. In dit werkdocument gaan we specifiek in op de gevolgen van de digitalisering voor organisatie, werk en personeel.

Download het werkdocument: Digitalisering burgerzaken en de gevolgen voor het werk.

Aanbevolen voor u