“De mogelijkheid voor gemeenten om via vastgoed een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, aan verbetering van de samenhang in de gemeenschappen, is lange tijd onvoldoende onderkend.” Dit zegt Marcel Meijs, gemeentesecretaris van Tilburg, die zijn steun heeft verleend aan het project “Rollen in het vastgoedmanagement”. Aan dit project hebben ruim 30 gemeenten en partijen uit het vastgoed-netwerk van gemeenten deelgenomen. Gezamenlijk hebben zij een leerproces doorlopen waar het leren van elkaar centraal stond.

Uitgangspunt van het onderzoek was het competentiewoordenboek HR21 van het A+O fonds Gemeenten. Daarin zijn vier dimensies te onderscheiden: persoonlijk, conceptueel, relationeel en operationeel. Wat ontbrak was de benodigde inhoudelijke competentie en de drive van de professional. Die zijn door het onderzoek nu toegevoegd.

Vanuit de bedoeling

Nieuw in de publicatie is dat bij de invulling niet wordt gesproken in termen van taken en functies, maar wordt uitgegaan van de bedoeling van het maatschappelijk vastgoed. Vanuit die bedoeling zijn verschillende rollen geïdentificeerd. Daar zitten ook nieuwe rollen bij zoals het managen van de informatie, het binnen brengen van innovaties op het gebied van duurzaamheid en het makelen.

Het resultaat is een toegankelijke publicatie, met daarin de uitwerking van de verschillende rollen en een professional die zijn rol toelicht en ingaat op de uitvoering. Aan de orde komen de vele mogelijke rollen die de professional in de gemeente kan kiezen en invullen, afhankelijk van de vraagstelling. Ook beschreven is de spanning tussen de verschillende rollen en het proces om oude gewoontes in nieuwe routines en samenwerkingen om te zetten.

Klik hier om de publicatie te bestellen

Aanbevolen voor u