Naar aanleiding van de corona-crisis en de genomen overheidsmaatregelen, werken veel medewerkers vanuit huis. De nieuwe werksituatie roept vast allerlei vragen op. De Hogeschool van Amsterdam start daarom een onderzoek naar thuiswerken en teameffectiviteit.

Mee doen met jouw gemeente aan de quickscan en/of het onderzoek? Wacht niet te lang met aanmelden, want voor de quickscan is er plaats voor 8 gemeenten.

Meld je aan voor 15 mei bij Tjebbe Verwest van de Hogeschool van Amsterdam, t.verwest@hva.nl of bel 06 21158366.

De thuiswerksituatie

Door het thuiswerken gaan veel dingen anders. Het contact met collega’s verloopt via email, appberichten, videoverbindingen en de telefoon. Dit is, in deze omvang, voor veel medewerkers nieuw. Ook voor leidinggevenden is het thuiswerken wennen.

De nieuwe werksituatie roept allerlei nieuwe vragen op, zoals:

  • Hoe verrichten werknemers thuis hun werkzaamheden?
  • Hoe geef ik leiding aan een team op afstand?
  • Voldoet de thuiswerkplek wel aan de ergonomische normen?
  • Hoe verloopt eigenlijk de virtuele samenwerking in teams, tussen teams en met externe stakeholders?

De Quickscan

De Hogeschool van Amsterdam heeft, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, een quickscan ontwikkeld waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers en teamleden.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van jouw medewerkers met het thuiswerken en wil je weten of de individuele en teamprestaties zijn toegenomen, dan kan je gratis gebruik maken van de quickscan. De quickscan is vanaf juni 2020 beschikbaar.

Diepgravend onderzoek

De uitkomsten van de quickscan worden daarna gebruikt voor een intensief onderzoek van ongeveer een jaar naar de effecten van thuiswerken op teameffectiviteit en de wendbaarheid van teams binnen de gemeentelijke organisatie. Ook dit onderzoek wordt ondersteund door A&O fonds Gemeenten.

Verschillende teams binnen een gemeenten kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Aan de hand van de resultaten wordt een gezamenlijke diagnose gemaakt van de factoren die de teameffectiviteit mogelijk kunnen verbeteren.

Het team formuleert verbeterdoelen en teaminterventies worden geïmplementeerd. Het opstellen en begeleiden van de interventies wordt onder begeleiding van deskundige uitgevoerd. Dit onderzoek en het begeleidingstraject is een nauwe samenwerking tussen interne (HR- en/of organisatie) adviseurs van de gemeente en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Misschien vind je dit ook interessant