Het A+O fonds Gemeenten en de NVVB zijn een onderzoek gestart naar de transformatie van burgerzaken. De vragenlijst wordt uitgezet onder leidinggevenden of plaatsvervangers van de afdelingen Burgerzaken van gemeenten.  Met de transformatie van Burgerzaken gaat het om de veranderingen die bij Burgerzaken ingezet moeten worden om te voldoen aan de eisen voor komende jaren: verdergaande digitalisering van de dienstverlening, minder werk door de reisdocumentendip en hogere eisen aan vakmanschap op het terrein van kwaliteit van dienstverlening, identiteitsvaststelling en fraudebestrijding.

Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen hoe Burgerzaken de veranderingen aanpakt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te leren van elkaar. Daarnaast is het van belang dat de NVVB en het A+O fonds Gemeenten de ondersteuning van de afdeling Burgerzaken bij de transformatie zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Het onderzoek zal in de maand juni plaatsvinden. Het rapport wordt naar verwachting in augustus 2018 gepubliceerd.

Voor vragen over het onderzoek neem contact op met Renz Davits, programmamanager A+O fonds Gemeenten, renz.davits@aeno.nl.

NB: mocht u geen vragenlijst hebben ontvangen en wilt u toch meedoen aan het onderzoek, stuur dan een mail naar renz.davits@aeno.nl.

Aanbevolen voor u