Onderzoek en benchmark Ontwikkeling en Inrichting HR-functie gemeenten

De vele verandering die gemeenten ondergaan – zoals de decentralisaties in het sociaal domein en invoering Omgevingswet – brengen personele vraagstukken met zich mee waarvoor professionele ondersteuning door de HR functie onontbeerlijk is. Om HR-afdelingen en HR professionals te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering voert het A+O fonds Gemeenten sinds 2014 het programma HR2020. In het kader van dit programma start het A+O fonds met een periodiek onderzoek naar de speerpunten van HR en de inrichting en ontwikkeling van de HR-functie in gemeenten, in relatie tot de actuele en aankomende veranderopgaven. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2014 in opdracht van VNG en A+O fonds Gemeenten uitgevoerde onderzoek HR gemeenten 2020 door het CAOP.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen van de HR-functie binnen gemeenten.
  • Inzicht in de inrichtingskeuzes die gemeenten maken om deze ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
  • De beschikking over de relevante, actuele benchmarkinformatie over de omvang, functieverdeling en tijdsbesteding van HR-functies binnen gemeenten, zodat u een vergelijking kunt maken tussen uw eigen HR functie en de gemiddelden van (qua omvang of qua uitdagingen) vergelijkbare gemeenten.

Bovendien helpt u met uw deelname informatie te genereren voor het A+O fonds en sociale partners ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het programma HR2020 in 2017 en 2018.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een digitale enquête die voor gelegd wordt aan HR-managers en hoofden P&O van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. In deze enquête worden vragen gesteld over de actuele veranderopgaven binnen uw gemeente, de inrichtingskeuzes die binnen uw gemeente gemaakt zijn betreffende de HR-organisatie en HR-ondersteuning, en de ontwikkelopgaven voor de HR-afdeling. In de enquête worden bovendien een aantal kengetallen uitgevraagd over de formatieve omvang, functieverdeling en tijdsbesteding binnen de HR-functie.

De resultaten van het onderzoek worden uitgewerkt in een rapportage die naar verwachting in september 2017 gepubliceerd worden.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Renz Davits, renz.davits@aeno.nl. Als u tijdens het invullen van de enquête vragen heeft over specifieke enquêtevragen kunt u deze rechtstreeks aan de onderzoekers stellen; per email via h.sylva@berenschot.nl of telefonisch via 030 – 291 68 43.

Aanbevolen voor u