Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving. Dit doen we onder andere met onze subsidieregelingen die aansluiten op de thema’s van het jaarplan. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat centraal. Waar mogelijk intensiveren we de samenwerking met de A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Rijksoverheid. De thema’s zijn: