De activiteiten en projecten binnen dit programma zijn erop gericht om kennis over leren en veranderen te bevorderen. De context van de veranderopgaven voor gemeenten, zoals de participatiesamenleving, decentralisaties in het sociaal domein, meer doen met minder, digitalisering en omgevingswet, staat daarin steeds centraal. Het delen van kennis over leren en veranderen is een belangrijk aspect binnen dit programma. Onderwerpen binnen dit programma zijn:

  • HR 2020
  • Uitvoeringsautoriteit
  • Omgevingswet
  • Digitalisering