Vanaf 2019 krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere werkwijze. Een gebiedsgerichte werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden. Hoe deze werkwijze er precies uitziet en wat dit betekent voor iedereen die ermee te maken krijgt is nog niet helemaal helder. Maar dat de rol van de gemeente verandert is wel duidelijk. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en van toetsen naar meedenken.

Deze rolverandering heeft ook zijn weerslag op de houding en het gedrag van medewerkers. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Maar juist dit deel van de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt is lastig. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt op dit vlak, onder andere met: een OMOOC, bewustwoordingsbijeenkomsten, subsidiemogelijkheden en Werkateliers.

OMOOC

Massive Online Open Course, dat is waar MOOC voor staat. De O staat voor overheid. Op een eigentijdse manier worden ambtenaren voorzien van frisse inzichten over verschillende onderwerpen binnen het openbaar bestuur.

Met de OMOOC omgevingswet laten we gemeente-ambtenaren het nieuwe handelingsperspectief zien met betrekking tot zijn of haar professionalisering en vakmanschap om de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.  Deze OMOOC zal september 2017 gereed zijn.

Subsidie

Het A+O fonds ondersteunt innovatie en veranderen en leren binnen gemeente. Gemeenten kunnen daarvoor via de Impulsregeling of de Innovatieve projecten regeling subsidie aanvragen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat een aanvraag vernieuwend moet zijn voor de sector en dat de opgedane kennis overdraagbaar is. Meer weten over uw mogelijkheden? Bekijk onze subsidieregelingen.

Werkateliers Omgevingswet

Sinds eind 2016 organiseren we vanuit het programma Aan de slag met  de Omgevingswet werkateliers. Bij de omgevingswet gaat het om een verandering in houding en gedrag. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke deelnemer met een duo deelneemt aan het werkatelier. Het gaat hier dan om een HR-adviseur en een programmaleider Omgevingswet. Waarom? HR is bij veel gemeenten nog niet aangehaakt bij de Omgevingswet. Door ze als duo te informeren weten ze in elk geval dat ze elkaar nodig hebben bij deze verandering. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor de gemeenten maar ook voor alle keten-partners. Daarom bieden we deze werkateliers alleen regionaal aan.

Werkatelier Omgevingswet aanvragen

Wilt u in uw regio samen met andere gemeenten, waterschap(pen), omgevingsdienst(en), provincie en het rijk een werkatelier Omgevingswet, meld u dan aan via onderstaand formulier. In overleg bespreken we de datum en de tijd voor het werkatelier. Er kunnen maximaal 12 organisaties (12 duo’s) deelnemen. Bekijk de inhoud van het Werkatelier Omgevingswet.