De Omgevingswet is een nieuwe wet die in juli 2019 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Deze rolverandering heeft ook zijn weerslag op de houding en het gedrag van medewerkers binnen gemeenten. Juist dit deel van de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt is lastig. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt op dit vlak, onder andere met Werkateliers, een OMOOC, subsidies, praktijkverhalen en bijeenkomsten.

Werkateliers

Vanaf 2016 organiseert het A+O fonds Gemeenten vanuit het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ werkateliers.

Deelname aan een werkatelier gaat in duo’s. De HR-adviseur en programmaleider Omgevingswet hebben elkaar nodig voor een goede voorbereiding bij verandering van houding en gedrag bij medewerkers van gemeenten. Daarom nemen zowel de HR-adviseur als de programmaleider Omgevingswet samen deel aan het programma. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor de gemeenten maar ook voor alle keten-partners. Daarom bieden we deze werkateliers alleen regionaal aan. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.

Schrijf u hier in om een Werkatelier in uw regio aan te vragen.

OMOOC

Massive Online Open Course, dat is waar MOOC voor staat. De O staat voor ‘overheid’. Op een eigentijdse manier worden ambtenaren voorzien van frisse inzichten over verschillende onderwerpen binnen het openbaar bestuur.

Voor de Omgevingswet heeft een aantal organisaties in samenwerking  de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ opgezet. Deze OMOOC laat het nieuwe handelingsperspectief met betrekking tot professionalisering en vakmanschap zien aan  medewerkers van gemeenten met als doel de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken. De OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ start op 12 september 2017.

Klik hier voor meer informatie en een introductiefilm over de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’.

Klik hier om u in te schrijven voor de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet.

Subsidies

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt innovatie en veranderen en leren binnen gemeenten. Gemeenten kunnen daarvoor via de Impulsregeling  of de Innovatieve projecten regeling subsidie aanvragen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld voor de Innovatieve projecten regeling dat een aanvraag vernieuwend moet zijn voor de sector en dat de opgedane kennis overdraagbaar is. Hier vindt u meer informatie over onze subsidieregelingen.

Praktijkverhalen

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang. Ervaringen uit de praktijk delen we graag met u om te verbinden en van elkaar te leren.

Binnenkort vindt u hier het praktijkverhaal van Wouter Wubben, programmamanager Omgevingswet gemeente Westland.

A+O producten invoering Omgevingswet