Leren en veranderen met de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die, naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. De Omgevingswet is de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet staan regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met invoering van deze wet krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met een andere werkwijze. Een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden.

Deze rolverandering heeft ook zijn weerslag op de houding en het gedrag van medewerkers binnen gemeenten. Juist dit deel van de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt is lastig. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt op dit vlak, onder andere met:

Workshops en Werkateliers
OMOOCs
Subsidies
Praktijkverhalen
Bijeenkomsten

Daarnaast werkt het A+O fonds Gemeenten samen met partners aan dit onderwerp en informeren wij u ook over interessante producten van partners zoals:

Veranderprofielen

Het Programma aan de slag met de Omgevingswet biedt u een Gespreksstarter Veranderprofielen aan. Het document geeft handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt.
Klik hier voor meer informatie over de veranderprofielen en de gespreksstarter.

Workshops en Werkateliers

Werkatelier Omgevingswet
 Het A+O fonds Gemeenten organiseert samen met het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ werkateliers Omgevingswet. Deelname aan een werkatelier gaat in duo’s. De HR-adviseur en programmaleider Omgevingswet hebben elkaar nodig voor een goede voorbereiding bij verandering van houding en gedrag van medewerkers. Daarom nemen zowel de HR-adviseur als de programmaleider Omgevingswet samen deel aan het programma van het werktatelier. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor  gemeenten, maar ook voor alle ketenpartners. Daarom bieden we deze werkateliers regionaal aan. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.
Schrijf u hier in om een Werkatelier in uw regio aan te vragen.

Workshop Mijn toekomst en de Omgevingswet
Wat betekent de Omgevingswet voor medewerkers? Wat doet het met hun functie? En wat doet het met hun motivatie en vertrouwen voor de toekomst van hun eigen loopbaan?  Met de workshop ‘Mijn toekomst met de Omgevingswet’ gaat u samen met ervaren procesbegeleiders op zoek naar de juiste mix van medewerkers, een goed afgestemde communicatie en een aanpak om eventuele weerstand tegen te gaan bij de invoering van de Omgevingswet.
Schrijf u hier in om een workshop Mijn toekomst en de Omgevingswet aan te vragen.

Workshop Passiespel
Hoe voert u de nieuwe Omgevingswet uit? Vanuit welke rol benadert u de invoering van de nieuwe Omgevingswet binnen uw gemeente? Als een BFF? Een perfectionist? Een levensgenieter of juist vanuit de rol van een nannie? Doe samen met A+O fonds Gemeenten het passiespel en ga in gesprek met collega’s over hoe u uw rol het beste kunt inzetten in uw gemeente. Het  passiespel werkt met vier verandertypen van gemeenten (calculerend, vernieuwend, consoliderend of onderscheidend).Tijdens de workshop krijgt u direct toepasbaar advies en een terugkoppeling op papier zodat u er in uw dagelijks werk mee verder kan.
Het Passiespel voert het A+O fonds Gemeenten op aanvraag uit en in overleg.  Voor meer informatie neemt u contact op met  Esther Lozen, projecteider Omgevingswet, email: esther.loozen@aneo.nl

OMOOCs

Massive Online Open Course, dat is waar MOOC voor staat. De O staat voor ‘overheid’. Op een eigentijdse manier worden ambtenaren voorzien van frisse inzichten over verschillende onderwerpen binnen het openbaar bestuur.

Voor de Omgevingswet heeft een aantal organisaties in samenwerking  de OMOOC ‘Anders werken door de Omgevingswet’ opgezet. Deze OMOOC laat het nieuwe handelingsperspectief met betrekking tot professionalisering en vakmanschap zien met als doel de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Introductiefilm MOOC: Anders werken door de Omgevingswet

MOOC 1 : Wat brengt de Omgevingswet?
Edward Stigter licht toe wat door de Omgevingswet zoal gaat veranderen.

MOOC 2: Rollen veranderen, patronen doorbreken
Friso de Zeeuw en Thijs Homan zetten uiteen welke veranderingen er binnen de organisatie nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

MOOC 3: Krachtig samenspel, integraal samenwerken
Een initiatief in de ‘geest van de Omgevingswet’ kwam binnen bij gemeente Breda. Welke lessen heeft zij geleerd?


MOOC 4: Het gesprek bij de Omgevingswet
Hans Alberse en Tica Peeman bieden concrete handvatten om het gesprek aan te gaan over wat door de Omgevingswet verandert

Subsidies

In 2017 ondersteunt het A+O fonds Gemeenten innovatie en veranderen en leren binnen gemeenten. Gemeenten kunnen daarvoor via de Impulsregeling  of de Innovatieve projecten regeling subsidie aanvragen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld voor de Innovatieve projecten regeling dat een aanvraag vernieuwend moet zijn voor de sector en dat de opgedane kennis overdraagbaar is. Hier vindt u meer informatie over onze subsidieregelingen.

Praktijkverhalen

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang. Ervaringen uit de praktijk delen we graag met u om te verbinden en van elkaar te leren.

Bijeenkomsten

Het A+O fonds Gemeenten geeft voorlichting over de Omgevingset bij verschillende bijeenkomsten. Hieronder vindt u een overzicht van bijeenkomsten die op de agenda staan:

Op dit moment staan er geen bijeenkomsten op de agenda.