Met de RIE Gemeenten aan de slag!

Wilt u aan de slag met het opstellen van een effectief beleid voor gezond en veilig werken binnen uw organisatie? Het A+O fonds Gemeenten stelt al enkele jaren de RIE Gemeenten beschikbaar aan gemeentelijke organisaties. Met dit instrument kan een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie ‘op maat’ worden uitgevoerd wat de basis vormt voor dit beleid.

Tijdens de training gaat u aan de hand van een casus aan de slag met het instrument en krijgt u inzicht in de basisfuncties van de RIE-gemeenten. Heeft u al ervaring met het instrument dan kunt u zich inschrijven als ‘gevorderde’. De training heeft dan als doel om uw kennis te verdiepen en/of op te frissen. Eveneens komen specifieke (nieuwe) functionaliteiten van het instrument aan de orde. Bij inschrijving, kunt u aangeven of u beginner of gevorderde bent.

Doelgroep

De training richt zich op medewerkers die de RIE gaan uitvoeren. Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, HR-adviseurs als ook Kam- en Arbo-professionals die werkzaam zijn bij Gemeenten en gebruik (willen gaan) maken van de RIE Gemeenten, kunnen zich aanmelden voor deze training.

Voorbereiding

Om uzelf goed voor te bereiden op de training, kunt u alvast nadenken over onderstaande vragen en achtergrondinformatie over het instrument

De vragen:

  • Op welke manier wilt u uw organisatie indelen in het instrument? Deze vraag kunt u ook met de betrokken partijen zoals HRM, OR en leidinggevenden bespreken.
  • Welke rol(len) wilt u zelf invullen bij de organisatie en de uitvoering van de RIE? Ook is het goed om na te denken over aan wie u eventueel andere rollen wilt gaan geven.

De acties:

  • De informatie doornemen over het instrument.
  • Een licentie aanvragen voor de RIE Gemeenten (als u deze nog niet heeft).
    • Per gemeente wordt er 1 inlogcode verstrekt. Zijn er meerdere medewerkers vanuit een gemeente, dan werken zij met dezelfde inlogcode of moeten er tijdens de workshop rollen worden toebedeeld.
  • Afhankelijk van de locatie, kan het zijn dat u uw eigen laptop dient mee te nemen.

Locatie

De training wordt, na afstemming met de deelnemers, op een voor hen centrale locatie gegeven.

Aanmelden

Het A+O-fonds Gemeenten organiseert op basis van open inschrijving, een eendaagse praktijkgerichte training over het gebruik van de RIE Gemeenten als instrument. De training wordt georganiseerd bij minimaal 6 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers vanuit één gemeente is vastgesteld op drie. Uit ervaring blijkt dat het meenemen van een OR-lid als prettig wordt ervaren. Bent u ‘gevorderd’ in het gebruik van de RIE, geef dit dan aan in het opmerkingenveld.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen over de training neemt u contact op met Marjan Jongsma via gezondwerk@aeno.nl of 070 763 0030

Aanbevolen voor u