“Hoe houdt u medezeggenschap levend?”

Hoe zat het ook al weer? Wanneer mogen flexwerkers stemmen voor de ondernemingsraad? Waar moet de OR rekening mee houden bij digitaal stemmen? En, zijn er nu nog handtekeningen nodig voor vrije lijsten? Voor sommigen is het misschien gesneden koek, voor anderen is het makkelijk en prettig om deze vragen na te kunnen lezen in het inmiddels vertrouwde OR-vragenboek.

Het OR-vragenboek bevat informatie over het voorbeeldreglement, een tijdschema voor het organiseren en houden van verkiezingen op de landelijke OR-verkiezingsdag gemeenten, het convenant tussen OR en WOR-bestuurder en over actuele interne en externe ontwikkelingen waar u als ondernemingsraad mee te maken kunt krijgen. Verder ontvangt u tips om de achterban bij de medezeggenschap te betrekken; hoe houdt u medezeggenschap levend?

Download het OR Vragenboek 2017.

or-vragenboek-cover

Aanbevolen voor u