De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht. Gemeenten leggen een belangrijke basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierbij centraal.

Beleidsplan 2018-2020

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving. Dit doen we onder andere met onze subsidieregelingen die aansluiten op de thema’s van het jaarplan. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat centraal. Waar mogelijk intensiveren we de samenwerking met de A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Rijksoverheid. De thema’s voor 2018 zijn:

Leren en veranderen

Het bevorderen van én actief bezig zijn met kennis staat centraal binnen het thema Veranderen & Leren. In deze beleidsperiode kijken we naar welke factoren van belang zijn voor het leren in gemeenten. De beantwoording van de ‘Hoe?’ vraag staat daarbij centraal. De opgedane kennis uit vorige beleids-perioden (o.a. in het kader van HR2020) wordt verder uitgewerkt in de projecten Uitvoeringsautoriteit (sociaal domein) en de Omgevingswet (fysiek domein). Ook het onderzoek naar de gevolgen van digitalisering op de afdeling burgerzaken (‘De nieuwe identiteit van burgerzaken’) zetten we voort en verbreden we tegelijkertijd naar andere onderdelen binnen de gemeente.

Meester in je werk (o.m. Meesterinjewerk.nl en Meester in je Werkweek)

Binnen Meester in je Werk richten we onze activiteiten en werkzaamheden op het stimuleren van de zelfregie van medewerkers bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. De primaire doelgroep binnen dit programma zijn de individuele medewerkers.

In de beleidsperiode 2018-2020 werken we intensief aan een doorstart van de website Meesterinjewerk.nl. Een webbased platform met een met gemeenten afgestemd aanbod is daarbij het uitgangspunt. We peilen de behoeften bij gemeenten (naar doelgroep en beleidsinhoud) alvorens we (e-)modules ontwikkelen of aanbieden. De eerste klantreis die we ontwikkelen is die van Burgerzaken. Daarnaast laten we het aanbod van de jaarlijkse Meester in je Werk-week nauw aansluiten op het platform.

Arbeidsomstandigheden

Binnen dit thema staat vitaliteit van medewerkers centraal. In de sterk veranderende context waarmee gemeenten te maken hebben is het van belang dat medewerkers vitaal blijven en inzetbaar zijn op meerdere plekken in de organisatie. Bewustwording van vitaliteit in werk en gezondheid draagt daaraan bij. We ondersteunen gemeenten en hun medewerkers zodat zij, in goede gezondheid, hun taken optimaal uit kunnen voeren. Binnen dit thema vallen ook het updaten van de Arbocatalogus Agressie en Geweld, de RIE en GIR en het omgaan met verzuim.

Arbeidsmarkt

Gemeenten willen nu en in de toekomst kunnen rekenen op voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Tijdig inzicht en onderkennen van trends levert zowel ons als gemeenten sturingsinformatie op voor beleid en dienstverlening. Denk hierbij aan: robotisering en informatisering, overheveling van taken, demografie, privacy, kloof burgers/bestuur, opleidingsniveaus en magneetwerking van regio’s. Binnen Arbeidsmarkt staat daarom deze beleidsperiode het project Functiemetamorfose centraal. De rode draad binnen dit project zijn vragen als: Welke functies verdwijnen en welke nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Functiemetamorfose staat daarbij voortdurend in verbinding met de projecten uit de thema’s Meester in je Werk en Veranderen & Leren.

Downloads:

Beleidsplan 2018-2020
Jaarverslag 2017
Productwaaier A+O fonds Gemeenten