De komst van de Omgevingswet vraagt van medewerkers een andere manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus. Daarom is A&O fonds Gemeenten samen met de VNG academie het Leernetwerk Omgevingswet gestart waarbij aandacht is voor samenwerken binnen de gemeente, met bewoners en bedrijven en samenwerken in de regio.

Locatie Leiden - inschrijving nog open

De data van het leernetwerk voor de regio Leiden zijn 3 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2020. Elke bijeenkomst is van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, ga hieronder naar Leernetwerk Samenwerken en Omgevingswet en doe mee.

Speciaal voor medewerkers fysiek domein

Medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties die uit hoofde van hun functie of rol te maken gaan krijgen met de Omgevingswet. Zoals medewerkers die zich bezighouden met dienstverlening aan de balie of die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkeling, inrichting, beheer, toezicht of handhaving en vanuit die taken regelmatig samenwerken met bewoners en medewerkers van partners uit de keten. Het leernetwerk is niet bestemd voor leidinggevenden, programma-managers, projectleiders of HR.

Programma inhoud

Dit Leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de niveaus van samenwerken centraal.

 • Bijeenkomst 1: Inhoud Omgevingswet en samenwerkingsvaardigheden
 • Bijeenkomst 2: Samenwerking binnen de gemeente
 • Bijeenkomst 3: Samenwerking met burgers & bedrijven
 • Bijeenkomst 4: Samenwerking in de regio

Tijdens het regionale leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’ zoek je samen met vakgenoten naar antwoorden. Elke bijeenkomst bestaat uit de elementen luisteren, delen, ervaren en reflecteren. De werkvorm verschilt per bijeenkomst.

Aan het einde van de bijeenkomsten…

Heb je meer kennis van en inzicht in wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente en voor jezelf; Heb je meer inzicht in wat samenwerken in relatie tot de Omgevingswet van je vraagt als professional (houding en gedrag); Heb je ervaren wat de succes/faalfactoren zijn voor een goede samenwerking en hoe jij dit concreet kunnen toepassen in je werk.

Waar en wanneer

In 2020 zijn 3 leernetwerken gepland op drie verschillende locaties in het land: Eindhoven, Zwolle (zijn beide reeds gestart) en Leiden (3 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2020.

Kosten

Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn en zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 150,- per bijeenkomst). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van elke bijeenkomst. Het is niet mogelijk om een vervanger te sturen.

Schrijf je direct hier in

Meer informatie

Vragen over inschrijving

Voor vragen over de inschrijving neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Vragen over inhoud leernetwerk

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Esther Loozen (projectleider Omgevingswet) via fd@aeno.nl.

Het woord ‘Omgevingswet’ begint een steeds zwaardere lading te krijgen. Medewerkers worden gevraagd deel te nemen aan projectgroepen, je team of afdeling moet ‘anders gaan werken’. De invoeringsdatum komt steeds dichterbij, dus de druk wordt hoger. Je kunt er niet meer omheen. Maar wat betekent dat nou? Wat wordt dan anders? En hoe? En heb je het niet al druk genoeg met vandaag om ook nog te werken aan morgen?

Wij zeggen: laat je niet overvallen door deze ontwikkeling, maar geef jezelf de kennis en het gereedschap om zélf de regie in handen te houden!

Speciaal voor leidinggevenden

Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor (direct) leidinggevenden van medewerkers die te maken krijgen met de Omgevingswet.

Programma en inhoud

Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, bieden het A&O-fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om in een ochtend kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen.

In deze intensieve workshop nemen we je in vogelvlucht mee langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet, hoe vandaag en morgen aan elkaar zijn verbonden, wat de veranderingen betekenen voor jouw medewerkers en hoe jij daar mee aan de slag kunt gaan.

Aan het einde van de bijeenkomst…

 • Weet je wat de Omgevingswet (in vogelvlucht) inhoudt
 • Heb je inzicht wat de doelen van de Omgevingswet betekenen voor jouw medewerkers
 • Heb je inzicht in wat jouw rol als leidinggevende is in de veranderingen die de Omgevingswet vraagt
 • Heb je inzicht om je rol in te kunnen vullen
 • Heb je samen met andere leidinggevenden ervaringen gedeeld en geoefend

Waar en wanneer

In 2020 zijn 4 werkateliers gepland op verschillende locaties in het land. De geplande ateliers in Zwolle (7 april) en Arnhem (4 juni) zijn vanwege Corona geannuleerd. Voor de andere twee werkateliers in het najaar organiseren we nu online werkateliers waarvoor inschrijving mogelijk is tot 2 weken voor aanvang ivm enige voorbereiding door de deelnemers:

Kosten

Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn en zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 150,- per bijeenkomst). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van elke bijeenkomst. Het is niet mogelijk om een vervanger te sturen.

Meer informatie

Vragen over inschrijving

Voor vragen over de inschrijving neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Vragen over inhoud Werkatelier Leidinggevenden

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Esther Loozen (projectleider Omgevingswet) via fd@aeno.nl.

De Omgevingswet vraagt om verandering in houding en gedrag van alle gemeentemedewerkers. Het A&O fonds adviseert gemeenten om op tijd aan de slag te gaan met deze houding en gedragsverandering van medewerkers.

Om de invoering van de Omgevingswet vlot en soepel te laten verlopen, organiseert A&O fonds Gemeenten deze regionale werkateliers Omgevingswet. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor de gemeenten maar ook voor alle keten-partners. Daarom bieden we deze werkateliers alleen regionaal en op aanvraag aan.

HR-adviseur en programmaleider Omgevingswet

De HR-adviseur en programmaleider Omgevingswet hebben elkaar nodig voor een goede voorbereiding bij verandering van houding en gedrag bij medewerkers van gemeenten. Daarom nemen zowel de HR-adviseur als de programmaleider Omgevingswet samen deel aan het programma. Deelname aan een werkatelier gaat dus in duo’s. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.

Regionale werkateliers alleen op aanvraag

Om de invoering van de Omgevingswet vlot en soepel te laten verlopen, organiseert A&O fonds Gemeenten deze regionale werkateliers Omgevingswet. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor de gemeenten maar ook voor alle ketenpartners. Daarom bieden we deze werkateliers alleen regionaal en op aanvraag aan.

Wat is er nodig om een werkatelier Omgevingswet te organiseren?

 • 12 organisaties die in regionaal verband samenwerken en dat straks met de komst van de omgevingswet ook moeten doen.
 • Van elke organisatie zowel een HR-adviseur als projectleider Omgevingswet aanwezig.
 • Een locatie waar het werkatelier wordt gehouden.
 • Vooraf en gedurende het werkatelier koffie, thee en water voor de deelnemers.
 • Is er 1 (plenaire) zaal met genoeg stoelen voor de aanwezigen. De stoelen staan in kring/vierkant (zonder tafel).
 • Bij voorkeur naast de plenaire zaal de mogelijkheid willen hebben om in kleine groepen te kunnen werken.
 • In de plenaire zaal (minstens) 2 flip-overs.
 • In de plenaire zaal is een beamer en een scherm of een witte muur.

Programma en inhoud

Wat weet jij van de Omgevingswet?

Interactieve inleiding om kennis op te frissen over of kennis te maken met de Omgevingswet.

Best team ever

We gaan met elkaar in gesprek over wat goede teams kenmerkt en welke ingrediënten essentieel zijn voor onze organisaties om de transitie succesvol te laten zijn. Is er een rode lijn aanwezig?

Aan de slag (deel 1)

We gaan aan de slag met de concrete veranderopgave per organisatie met betrekking tot anders werken: wat is ons doel, wat helpt ons in de transitie, welke belemmeringen zijn er, wat gaan we tegenkomen. Op basis van deze analyse en de verkregen inzichten in het werkatelier bepalen we de eerste te zetten stappen.

Aan de slag (deel 2)

We bespreken de opbrengst van deel 1 met elkaar. Is er een rode lijn zichtbaar? Hoe kunnen we elkaar helpen, wat kunnen we van elkaar leren?

Wie meer informatie wil of deze bijeenkomst wil aanvragen, kan een mail sturen naar fd@aeno.nl.

Over de Omgevingswet (OGW) is veel informatie te vinden. Deze informatie gaat vooral over de inhoud en de feiten. Maar wat betekent dit voor medewerkers? Wat doet het met hun functie? En wat doet het met hun motivatie en vertrouwen voor de toekomst van hun eigen loopbaan? Met de workshop ‘Mijn toekomst met de Omgevingswet’ geef je antwoord op deze vragen.

Met de workshop die we alleen op aanvraag organiseren, ga je samen met je team en ervaren procesbegeleiders op zoek naar de juiste mix van medewerkers. Ook focust de workshop op communicatie en maken de deelnemers een plan van aanpak om eventuele weerstand tegen te gaan bij de invoering van de Omgevingswet.

Speciaal voor projectleiders en P&O adviseurs

Voor projectleiders en P&O adviseurs die voor hun organisatie met teams en/of werkgroepen aan de slag willen met de Omgevingswet. En voor gemeenten die al op weg zijn maar die zich meer willen richten op de medewerkers.

Wat je moet weten voordat je workshop aanvraagt

 • De workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door Publiek Domein;
 • De workshop geeft korte informatie over de lokale stand van zaken, in afstemming met de projectleider en of P&O adviseur, over het frame van de invoering van de Omgevingswet. Dus geen accent op de inhoud;
 • De workshop vindt plaats bij een gemeentelijke organisatie of op een locatie in de regio;
 • De workshop is voor de projectleiders en/of P&O adviseurs met een projectgroep/team van minimaal 8 tot maximaal 15 deelnemers;
 • De projectleider of de P&O adviseur zorgt zelf voor de werving van de deelnemers en motiveert zijn/haar projectteam Omgevingswet om deel te nemen.

Programma en inhoud

Tijdens de workshop doorlopen we een programma dat bestaat uit vijf stappen. Voor stap 2 stemmen we vooraf de inhoud af met de projectleider en of P&O adviseur.

 • Stap 1: ophalen van de onderstroom
 • Stap 2: de nuchtere werkelijkheid
 • Stap 3: omgaan met verandering: van model naar praktijk
 • Stap 4: je kritische gelijk
 • Stap 5: afronden en vooruitkijken

Aan het einde van de bijeenkomst…

 • Heb je meer zicht op de zachte kant (de onderstroom) van de invoering van de Omgevingswet
 • Heb je kennis verkregen om mogelijke weerstanden bespreekbaar en toekomstgericht te maken
 • Heb je handvatten hoe je communicatie naar de medewerkers kan inrichten

Voor je projectteam betekent de workshop bewustwording en erkenning voor wat er speelt bij de uitvoering van de Omgevingswet.

De workshop wordt geleid door een externe procesbegeleider. Die begeleidt de medewerkers met eventuele weerstand en de consequenties op de werkmotivatie. Uiteraard bent u zelf ook aanwezig bij de workshop, maar meer in een toeschouwende rol.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats bij een locatie van de aanvrager. We stemmen de datum en tijden waarop deze workshop kan plaatsvinden met je af.

Meer informatie

Vragen over inschrijving

Voor vragen over de inschrijving neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Vragen over de inhoud van de workshop ‘Mijn toekomst met de Omgevingswet’

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Esther Loozen (projectleider Omgevingswet) via fd@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant