P&O Netwerk Werken in Gelderland wint 3-2-1-Co 2017!

Publieksprijs kent twee winnaars

Negen goede ideeën, innovatieve ambtenaren en heel veel energie, dat waren de belangrijkste ingrediënten van de Finaledag 3-2-1-Co 2017. Gemeenteambtenaren konden ook dit jaar weer hun HR-idee op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling indienen bij het A+O fonds Gemeenten. Een selectiecommissie selecteerde negen ideeën die tijdens de 3-2-1-Co Finaledag met elkaar de strijd aan gingen om het beste idee van 3-2-1-Co. Winnaar van de dag is het P&O Netwerk Werken in Gelderland. “Een uitdaging waar veel gemeenten mee stoeien wordt door de winnaars op een creatieve manier aangepakt”, aldus de jury.

Onder begeleiding van Ynnovaters zijn de ideeën van de 9 ideehouders verder uitgewerkt. Ze konden daarbij putten uit de inspiratie, kennis en ervaring van tal van professionals uit de gemeentelijke sector. In een vijftal sessies zijn de ideeën verrijkt en is er gewerkt aan een inspirerende pitch. Tijdens een ideeënmarkt kregen de ideeteams de kans om de jury en overige aanwezigen te overtuigen van hun idee.

De jury beoordeelden de tien ideeën op innovatie, deelbaarheid en uitvoerbaarheid. “Veel gemeenten worstelen met dezelfde uitdaging. Met dit idee wordt er met een creatieve invalshoek invulling gegeven aan de wet banenafspraak. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden niet als hulpbehoevend gezien, maar worden ingezet op hun talenten. Daarbij is het ook nog eens een idee waar heel veel gemeentelijke organisaties wat aan kunnen hebben”, aldus de jury die unaniem koos voor het idee van het P&O Netwerk Werken in Gelderland.

De publieksprijs wordt dit jaar gedeeld tussen de ambtenaren van gemeente Utrecht en Leeuwarden. Alle ideehouders gaan nu onder begeleiding van TNO, Ynnovate of Kr8tlab aan de slag met de inrichting van de projectorganisatie en het omzetten van hun idee naar een subsidiabel project door het A+O fonds Gemeenten. Bekijk hier de ideeën van de finalisten.

Waarom 3-2-1-Co!?

De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals vergrijzing, de drie decentralisaties en met minder mensen moet er meer werk worden verzet. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op het innovatieve vermogen van gemeenten. Wanneer het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit hem echter in het vertalen van deze ideeën naar de praktijk. Het A+O fonds wil gemeenten hierbij ondersteunen. Waarom? Door samen te werken kunnen we met elkaar de gemeentelijke sector verbeteren. Dat is de insteek van A+O fonds Gemeenten én de rode draad in het project 3-2-1-Co. Lees meer over 3-2-1-Co! op www.aeno.nl/3-2-1-Co.

Aanbevolen voor u