3-2-1-Co! is het innovatie laboratorium van A&O fonds Gemeenten. We werken met gemeenten aan de projecten van morgen. Hoe? Door gemeenten te helpen om hun ideeën te vertalen naar de praktijk. Want de maatschappij is voortdurend in beweging en gemeentelijke organisaties moeten blijven innoveren om mee te bewegen.

Wat is 3-2-1-Co!

Als het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit 'm in de vertaling van deze ideeën naar de praktijk. Bij 3-2-1-Co! zoeken we samen met jouw gemeente uit wat werkt. Tijdens drie bijeenkomsten ga je samen met andere professionals aan de slag. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met Ynnovate. Elk jaar is er een ander thema. Binnen dit thema zoeken we een creatieve oplossing voor jouw vraagstuk en vertalen dit in een uitvoerbaar projectplan. Zo creëren we experimenten waar ook andere gemeenten van kunnen leren.

Het thema van 2020: Duurzame inzetbaarheid

We hebben ook dit jaar de gemeenten zelf gevraagd met welk thema ze voor 3-2-1-Co! aan de slag willen. Het gekozen thema is: 'Duurzame inzetbaarheid'. We zijn ontzettend blij dat er zoveel belangstelling is voor dit thema, want er hebben zich voor dit jaar al voldoende gemeenten aangemeld.

De deelnemende gemeenten

De volgende vijf gemeenten gaan ieder met hun eigen ideeteam aan de slag met het thema 'Duurzame inzetbaarheid': Den Helder, Den Haag, Het Hogeland, Deventer en Oss.

Meedoen als frisse meedenker?

Naast de vijf deelnemende gemeenten - elk met een ideeteam van vijf medewerkers - kunnen er ook enthousiaste meedenkers deelnemen aan 3-2-1-Co! We gaan aan de slag volgens de Ynnovate-methode. Een methodiek die je in een aantal stappen meeneemt in de concrete aanpak van een innovatieproces. Kenmerkend voor deze methode is dat mensen zélf bedenken welke knelpunten moeten worden opgelost en zo gezamenlijk komen tot vernieuwende oplossingen en een nieuwe aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve technieken, die zowel leiden tot veel energie en plezier, als tot een snel en goed resultaat. Ben jij een frisse meedenker en wil je je voor een of meerdere dagen aanmelden voor 3-2-1-Co! Dat kan voor Dag 1 op donderdag 29 oktober. Dag 2 op woensdag 25 november in Deventer. En de derde dag is op donderdag 21 januari 2021.

Wat willen we bereiken met 3-2-1-Co!

Eén van de belangrijkste taken van het A&O fonds is het stimuleren van innovatie bij gemeenten. Met 3-2-1-Co! willen we vernieuwende projecten opstarten rond belangrijke vraagstukken in de gemeentelijke sector. Voor de deelnemende gemeente levert dit een levensvatbaar project op voor een actueel vraagstuk. Voor de sector levert 3-2-1-Co! innovatieve en inspirerende oplossingen voor vraagstukken waar veel gemeenten mee te maken hebben. Tegelijkertijd biedt de werkwijze in het 3-2-1-Co! laboratorium de kans om kennis te maken met innovatieve werkvormen die ook op andere vraagstukken ingezet kunnen worden.

Projectleider Fred Jansen vertelt in onderstaande video wat we met het project 3-2-1-Co! willen bereiken.

Heb je een mooi projectidee en wil je meer weten over subsidies en expertise? Kijk dan hier.

Misschien vind je dit ook interessant