Sleutel tot succes in handen van gemeenten

De gemeentelijke sector is de eerste sector in Nederland die werkt met een Generatiepact. Sinds de intrede in 2014 maken inmiddels ruim 100 gemeenten en andere organisaties die de gemeentelijke cao volgen, actief gebruik van een Generatiepact. Elk op hun eigen manier, want het Generatiepact kent veel mogelijkheden om de regeling aan te passen aan de specifieke omstandigheden en wensen van de eigen organisatie. Maar wat zijn nu de ervaringen van gemeenten die gebruik maken van het Generatiepact? En welke lessen trekken zij uit hun ervaringen die ook voor andere gemeenten van nut kunnen zijn?

In opdracht van het LOGA onderzocht het A+O fonds Gemeenten daarom de praktijkervaringen van gemeenten met een Generatiepact. Voor het verkrijgen van meer inzicht in de effecten, zijn niet alleen HR-adviseurs ondervraagd, maar komen ook de leidinggevenden aan het woord en natuurlijk de medewerkers die gebruik maken van de regeling. De resultaten bespraken we met ervaringsdeskundigen in een leeratelierbijeenkomst waarin de bevindingen verder zijn aangescherpt. De geleerde lessen en tips delen we met u in dit rapport dat u kan helpen scherpere keuzes te maken bij het samenstellen of verder ontwikkelen van een regeling. Voor het praktisch verwerken van de door u gemaakte keuzes in uw regeling, kunt u gebruik maken van de geactualiseerde versie van de Toolkit Generatiepact.

Bekijk het rapport Generatiepact Gemeenten online of download het rapport via de link rechtsboven op deze pagina.

Aanbevolen voor u