Zet uw medewerkers in hun kracht!

Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Decentralisaties, digitalisering, verschuiving van verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijven veranderen het werk in rap tempo. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van ambtenaren. Hun ontwikkelvermogen wordt dan ook flink op de proef gesteld. Flexibel inspelen op veranderingen, op meerdere plaatsen inzetbaar zijn en levenslang leren, het hoort er allemaal bij.

Bijblijven is nodig, het liefst met plezier. Om aan te sluiten bij de organisatieontwikkeling en de gewenste flexibilisering en dynamiek, is het van belang dat ambtenaren zelf de regie nemen over hun loopbaanontwikkeling, mobiliteit en vakmanschap.

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u als werkgever hierbij met een palet aan instrumenten, trainingen en activiteiten. In deze brochure bieden wij hiervan een overzicht. Wij maken u wegwijs in de TalentSpiegel, Baas in eigen loopbaan, EVC, de website Meesterinjewerk.nl en de Meester in je Werk-week. U leest waarvoor u deze instrumenten kunt inzetten en wat ze opleveren voor uw organisatie én uw medewerkers.

Download deze publicatie.

Aanbevolen voor u