Ruim 170 deelnemers hebben uitgebreid ervaringen gedeeld over functiecreatie bij gemeenten en provincies. Zij bezochten de slotbijeenkomsten van de pilots Functiecreatie op 16 en 23 april 2015. SBCM, A+O fonds Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de pilots het afgelopen jaar geïnitieerd met ondersteuning van ESF-subsidie.

Drie koppels van SW-bedrijven en gemeenten en twee koppels van SW-bedrijven en provincies hebben geëxperimenteerd met de creatie van nieuwe functies en plaatsing van nieuwe medewerkers. Tijdens de slotbijeenkomsten deelden zij hun ervaringen en de opgedane, waardevolle kennis. Hans Spigt, aanjager van de banenafspraak in de overheidssector, sprak over de extra banen die moeten worden gerealiseerd en hoe hij daar bij kan ondersteunen.

Nieuwe functies

Hoe creëer je nieuwe functies? Welke lessen zijn er geleerd? Daarop werd tijdens de workshops dieper ingegaan.
Tijdens de pilots zijn de volgende functies gecreëerd:
• adviseur – ondersteuner cluster Ruimte;
• conciërge/facilitair medewerker (Zorgplein);
• medewerker telefonisch informatiecentrum (Gemeentewinkel);
• administratief medewerker BAG;
• medewerker monitoring verkeersgegevens;
• assistent directiesecretariaat;
• assistent koffiecorner;
• assistent logistiek/onderhoud.

Verslag en handreiking

Lees meer in het verslag van de bijeenkomsten. De pilots hebben geleid tot een digitale handreiking voor SW-bedrijven, gemeenten en provincies. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk hier de digitale handreiking.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marion van Swaay
E: m.vanswaay@caop.nl
T: 070-3765898

Aanbevolen voor u