Meedenken, netwerken en op de hoogte blijven!

In de beleidsperiode 2018-2020 werkt het A+O fonds Gemeenten met vier beleidsthema’s. We werken per thema met één of meerdere klankbordgroepen, die bestaan uit 15 tot 20 deelnemers uit de gemeentelijke sector; gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, belastingsamenwerking, GGD. Kortom: medewerkers uit verschillende organisaties (aangesloten bij de CAR-UWO) en met verschillende achtergronden. Medewerkers van werkgevers- en werknemersorganisaties en van het A+O fonds Gemeenten zelf sluiten ook aan bij de klankbordgroepen. De klankbordgroep in de huidige samenstelling is gestart in 2017, maar er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar.

Wat houdt een klankbordgroep in?

Als deelnemer van een klankbordgroep, bent u adviseur en ambassadeur van het A+O fonds Gemeenten:

  • U denkt mee met en levert input voor projecten die het A+O fonds in 2018 – 2020 uitvoert.
  • U heeft kennis van het thema van de betreffende klankbordgroep en bent in staat inhoudelijke input te leveren.
  • U neemt deel aan drie of vier bijeenkomsten per jaar. We gaan er vanuit dat u zich voor deze bijeenkomsten vrij kunt maken.
  • U bent de ambassadeur van A+O fonds Gemeenten in uw eigen organisatie en in de regio. Tevens kunnen we u benaderen om bepaalde onderwerpen in uw gemeente en regio uit te dragen.
  • Deelname is vrijwillig. Er wordt geen onkostenvergoeding verstrekt.

Wat krijgt u ervoor terug?

Als deelnemer van de klankbordgroep wordt u betrokken bij de projecten waar het A+O fonds zich, op verzoek van gemeenten zelf, mee bezighoudt. Op die manier krijgt u de mogelijkheid mee te denken met beleidsthema’s, wordt u voorzien van nieuwe (inhoudelijke) informatie en bieden we een landelijk netwerk en platform van collega’s uit de gemeentelijke sector.

Meester in je werk

Het programma Meester in je werk  richt zich op het stimuleren van de zelfregie van medewerkers bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Naast de primaire doelgroep van de individuele medewerker werken we in deze pijler samen met HR, management, leidinggevenden en medezeggenschapsorganen omdat ook zij een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en ondersteunen van de zelfsturing van medewerkers.

Data klankbordgroep 2018

Vanuit het A+O fonds Gemeenten wordt aan het begin van het jaar de data voor de klankbordgroep vastgesteld. Data 2018:

  • Donderdag 21 juni 2018
  • Dinsdag 18 september 2018
  • Donderdag 29 november 2018
    Locatie: Utrecht

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen aan Marieke.defeyter@aeno.nl of debbie.hamer@aeno.nl

Aanbevolen voor u