Werk jij in het sociaal domein? Bijvoorbeeld als WMO-consulent, wijkteammanager, casemanager, inkomensconsulent of schuldhulpmedewerker? Dan zijn wij op zoek naar jou en jouw ervaringen! In wijkteams, jeugdteams, bij zorginstellingen en bij gemeenten zijn jullie dagelijks bezig om mensen verder te helpen. Daardoor hebben jullie een schat aan kennis en ervaringen als het gaat om het werken in het sociaal domein. We leren echter nog veel te weinig van jullie ervaringen. Dit is de reden dat we de Uitvoeringsautoriteit hebben opgericht.

We hebben een manier nodig om, door organisatie- en hiërarchische grenzen heen,  problemen met gezamenlijke kennis en capaciteit aan te pakken. Hierbij zijn jullie ervaringen leidend, zodat de leefwereld van bewoners en de ervaringen van professionals centraal komen te staan. Dus niet meer top-down beleid opleggen, maar bottom-up beleid ontwikkelen vanuit de bedoeling en de kracht van de uitvoerders en beleidsmakers samen.

De Uitvoeringsautoreit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners: FBC, Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en Mee.

In 2018 organiseert de Uitvoeringsautoriteit diverse bijeenkomsten:

Werkateliers:

13 maart: Schulden
24 april: Privacy
5 juni: 18-/18+
20 september: Handhaving en toezicht
9 oktober: integraal werken
13 november: vakmanschap
28 november: Burgerinitiatieven

Let op: Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst. Daarna brengen wij € 75,-per dagdeel in rekening. Je kunt ook een vervanger sturen.

Daarnaast staat 2018 wederom in het teken van de Uitvoerder van het jaar verkiezing! Meer informative hierover is te vinden op www.uitvoerdervanhetjaar.nl.

Terugblikken op eerdere bijeenkomsten

25 januari 2018      Dagverslag werkatelier jeugdparticipatie
9 november 2017  Dagverslag Integraal werken
3 oktober                    Dagverlag 2e bijeenkomst 18-/18+
6 april 2017              Dagverslag18-/18+ Uitkomsten thema 18- / 18+
26 januari 2017       Vervolgbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit
3 november 2016   Startbijeenkomst Uitvoeringsautoriteit

Aanbevolen voor u