Gemeenten veranderen continue. Het Sociaal Domein moet zich daarom ook blijven aanpassen om aansluiting met de omgeving te houden. Voor soepel veranderen is sociaal leiderschap nodig en daarom organiseert A&O fonds Gemeenten drie leernetwerken Sociaal Leiderschap voor leidinggevenden in HR, Ruimtelijk en Sociaal Domein. Download de brochure en meld je hier aan.

Alle veranderingen die gemeenten moeten doorgaan, vragen veel van medewerkers en hun leidinggevenden. Zo verandert het werk van leidinggevenden bijvoorbeeld van een directieve manier naar een meer coachende vorm waarbij goed rekening wordt gehouden met de behoeften van gemeentemedewerkers.

Onze leernetwerken helpen leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen in hun veranderende rol. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Leernetwerk sociaal leiderschap HR 1000
  • De voorbeeldrol van de leidinggevende
  • Beter leren luisteren
  • Goed coachen en begeleiden team
  • Sturen op verandering en de randvoorwaarden
  • Verantwoordelijkheden delen met het team
  • Positie bepalen en grenzen stellen
  • Bouwen aan zelfvertrouwen en beter omgaan met druk binnen én buiten de organisatie

Download brochure

Fysieke en online bijeenkomsten

Het leernetwerk start in november. Je volgt elke 5 tot 6 weken een fysieke bijeenkomst. In de tussenliggende weken volg je digitale bijeenkomsten. We zijn klaar met het netwerk in juni 2022.

Dat betekent niet dat het netwerk daarna uit elkaar valt. Door middel van terugkombijeenkomsten eens in de 6 maanden blijven jullie daarna contact met elkaar houden.

Doel

Het programma van dit leernetwerk is erop gericht dat jij als leidinggevende meer zelfvertrouwen ontwikkelt en beter leert omgaan met de druk binnen en buiten de organisatie. Hoe kom je duurzaam boven het maaiveld uit?

In dit leernetwerk is het resultaat en het einddoel leidend. We werken met jouw praktijk en jouw vragen toe naar een vorm van leiderschap waarin je kunt ingrijpen waar nodig is, maar waarin ook ruimte is voor kwetsbaarheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers.

Wil je nu al meer weten, stuur dan een mail naar leiderschap@aeno.nl.

Meld je hier aan

In het sociaal domein zorgen grote veranderingen voor een uitdagende klus. Hoe maak je als team de transformatie naar een overheid die dichtbij de inwoners staat? In dit interview leggen leiderschapsexpert Rick van Asperen en directeur A&O fonds Gemeenten, Karin Sleeking, hun kijk uit op leidinggeven in het sociaal domein. Samen ontwikkelden zij de leergang Sociaal Leiderschap die in november opnieuw van start gaat. Meld je hier aan.

Misschien vind je dit ook interessant