Voor leidinggevenden sociaal domein, ruimtelijke domein en HR starten wij in november 2021 drie leernetwerken. Gemeenten hebben volop te maken met veranderingen. Deze veranderingen komen onder andere voort uit de decentralisatie in het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet, die beide vragen om een vraaggestuurde benadering. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van tijd- en plaats onafhankelijk werken hebben invloed op de organisatiecultuur.

Al deze ontwikkelingen vragen veel van medewerkers op het gebied van samenwerking en andere vaardigheden. Maar ook voor jou als leidinggevende vragen deze veranderingen een andere manier van leidinggeven. Van een directieve manier van leidinggeven naar een meer coachende manier, waarbij je ook jouw eigen behoefte in het oog moeten houden.

Deze leernetwerken helpen jou als leidinggevende je verder te ontwikkelen in je veranderende rol. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • De voorbeeldrol die jij vervult
  • Beter leren luisteren
  • Goed coachen en begeleiden van je team
  • Sturen op verandering en daarvoor randvoorwaarden bieden
  • Verantwoordelijkheden delen met je team
  • Positie bepalen en grenzen stellen
  • Bouwen aan zelfvertrouwen, en zo beter omgaan met druk binnen én buiten je organisatie

Meer weten?

Klik hieronder op het leernetwerk dat past bij het domein waarin jij werkzaam bent.

Misschien vind je dit ook interessant