Nieuws en agenda

Als gevolg van onder meer de decentralisaties is het werk in de gemeenten veranderd. Het is complexer geworden. Als professional in het Sociaal Domein ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners en word je direct geconfronteerd met de complexe vraagstukken waar zij mee zitten.

A&O fonds Gemeenten biedt jou diverse tools, trainingen  en bijeenkomsten om je talenten te ontwikkelen en jou handvatten te geven om deze vraagstukken vol vertrouwen op te pakken en af te handelen.

Summerschool 2019

Ook dit jaar organiseert A&O fonds Gemeenten weer een Summerschool. Het thema is ‘Haal alles uit jezelf deze zomer!’. Je kunt digitale trainingen volgen en je kunt vier dagen ‘naar school’. Meer weten? Klik hier.

Overige bijeenkomsten

Voor professionals in het sociaal domein organiseren wij naast de Summerschool diverse andere bijeenkomsten en evenementen. Kijk in de agenda voor het gehele overzicht.

De toekomst van het Sociaal Domein? Er is nog genoeg te doen!

Vrijwel niemand weet precies hoe echt transformeren moet, want het is nog nooit op deze schaal gedaan. Dat betekent dat we dat in de praktijk moeten uitvinden. Echte transformatie betekent dat we de leefwereld van bewoners en de ervaringen van professionals centraal stellen. Omdat mensen daar dagelijks verkeren en daar dagelijks de ontmoeting met burgers plaatsvindt en omdat we daar dagelijks zien waar nieuwe systemen niet werken en ook waar ze beter kunnen. Dagelijks zijn er duizenden professionals bezig om mensen verder te helpen. In wijkteams, in jeugdteams, bij zorginstellingen, bij de gemeente. We leren nog te weinig van hun ervaringen. Laten we hun ervaringen, inzichten en oplossingen ontsluiten, delen en aanscherpen, dan kunnen we de transformatie verder brengen.

Er wordt steeds meer van gemeenten en medewerkers verwacht. Daarmee wordt het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers die wendbaar en vitaal zijn steeds belangrijker. Net als de professionalisering van medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met maatwerk en eigenaarschap, regievoering, gespreksvaardigheden, complexe samenwerkingen, en het werken in een bestuurlijke en politieke omgeving.

Om medewerkers daarbij te ondersteunen, hebben ook leidinggevenden een slag te maken. Hoe combineren zij de planning en control cyclus met de behoefte aan ruimte en flexibiliteit van medewerkers? Hoe gaan zij om met het bestuurlijke en maatschappelijke veld waarin medewerkers opereren?

De focus ligt dus niet op de inhoudelijke vraagstukken van de domeinen, maar op het inspireren en motiveren van medewerkers en leidinggevenden om op een andere manier naar de vraag van de inwoner te kijken – en daarmee naar hun eigen werk.

Doelen van het onderdeel Sociaal Domein in het programma Transformatie Dienstverlening

Binnen het programmaonderdeel Sociaal Domein hebben we ons een aantal doelen gesteld namelijk:

  1. Leren voor, door en met elkaar binnen en buiten onze eigen sector.
  2. Knelpunten en oplossingen inventariseren en agenderen op de juiste plekken.
  3. Met als doel om gemeenten en hun medewerkers te helpen het sociaal domein te transformeren.
  4. Waarbij professionals in het sociaal domein DE vakmensen zijn die inwoners helpen met zijn hulpvragen.

De resultaten van dit programma worden op verschillende manieren gedeeld. Door middel van praktijkverhalen, de toolkit, bijeenkomsten en door in gesprek te gaan met zoveel mogelijk partijen die in het sociaal domein werkzaam zijn. Gemeenten en niet gemeenten. Want samen bereiken we het beste resultaat!

Meer weten?

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met May Louise Yalcin, tel. 070 763 00 30 of stuur een mail naar sociaaldomein@aeno.nl. Meer lezen over het Sociaal Domein? Klik op de onderstaande button.

Meer informatie over het Sociaal Domein

Een toolkit van en voor professionals in het sociaal domein

In werkateliers spraken uitvoerders de afgelopen twee jaar over de verschillende onderdelen van werken in het sociaal domein. Daarnaast is waardevolle input gedeeld door de co-creatiegroep, een divers gezelschap van professionals in het sociaal domein. Al deze input heeft geleid tot de samenstelling van een toolkit waarin hordes uit jouw dagelijkse praktijk zijn gebundeld én voorzien van tips, trucs en concrete voorbeelden hoe daar mee om te gaan. Kortom: een toolkit van, voor en door professionals uit het sociaal domein, waar jij je voordeel mee kunt doen!
Gebruik de toolkit zoals het jou uitkomt, en deel hem gerust met je collega’s. Heb je vragen of aanvullingen, laat het ons weten via sociaaldomein@aeno.nl.

Hoe werkt de toolkit?

In onderstaande animatie zie je hoe je de toolkit kunt gebruiken.

Bekijk de toolkit

Klik op de onderstaande afbeelding om de toolkit te downloaden.

Toolkit voor uitvoerders binnen het sociaal domein

 

Praktijkverhalen vanuit het Sociaal Domein

Op deze pagina hebben we een mooi overzicht gemaakt van de praktijkverhalen die we hebben opgehaald uit de sector. Blader er doorheen, en klik op een afbeelding om het bijbehorende verhaal te lezen of het filmpje te kijken. Wil je ook een mooi verhaal met ons delen? Mail dan naar sociaaldomein@aeno.nl.

Werken binnen het sociaal domein:
Transparantie op de werkvloer – Bertien Houwing

Een interview met Bertien Houwing, oud-wethouder van de gemeente Amersfoort, over de samenwerking tussen uitvoerders in het sociaal domein en bestuurders.

Werken binnen het sociaal domein:
Gesprekstechnieken – Josefine Ensdorff

In deze video wordt Josefine Ensdorff, medewerker sociaal beheer bij Woningcorporatie Wormer Wonen, geïntervieuwd. Ze vertelt wat een andere aanpak haar opleverde.

Werken binnen het sociaal domein:
Samenwerken – Marlous Bruntink

Marlous Bruntink was Uitvoerder van het Jaar 2017. Als ervaringsdeskundige vertelt ze in deze video over haar ervaringen als professional in het gemeentelijk sociaal domein.

Werken binnen het sociaal domein:
Werken in de wijk – Lennart Bont

Lennert Bont is Sociaal werker bij Versa Welzijn, DJ Fur van DJ duo Fux & Fur en co-eigenaar van Brouwerij het Mirakel uit Amersfoort. Voor zijn werk is hij veel op straat en coacht hij buurtbewoners.

Gemeente Rotterdam: een inclusief theater
voor meer begrip voor mensen met een handicap

Door de participatiewet moest het aantal werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, oftewel garantiebanen, in Rotterdam flink omhoog. Een lokaal theatergezelschap bood uitkomst.

SVB: Vroeger noemden we het uitval,
tegenwoordig maatwerk

Lees het artikel over hoe de SVB met blauwe overalls en stapels banden uitvoeringsproblemen tackelt. “Vroeger noemden we het uitval, tegenwoordig maatwerk”.

Beleidsplan agressie: Iedereen is getraind,
van de groenvoorziening tot het college

Medewerkers van de gemeente Rheden kregen steeds vaker te maken met agressie en geweld. P&O-adviseur Roel Reuselaars schreef een beleidsplan. Waarom werkt het zo goed?

Goed functionerende wijkteams: Erasmus
deed onderzoek met 158 wijkteams

Wat maakt dat een wijkteam goed functioneert? Een belangrijke vraag voor veel gemeenten, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Hoogleraar Bram Steijn deed er onderzoek naar.

“Als we willen dat medewerkers hun eigen rol
vormgeven, moeten we dat eerst zelf doen”

De afdeling P&O van Gooise Meren hield op te bestaan. De reden? Een nieuwe toekomstbestendige HR-visie! Resultaat: een nieuw team dat gericht is op organiseren en ondersteunen.

De doelen voor de Uitvoeringsautoriteit zijn helder. Burgemeester van Dalfsen vertelt.

Burgemeester van Dalfsen, Han Noten, over het belang van de Uitvoeringsautoriteit: “De decentralisaties gaan over zorg. Niet over systemen, afrekenen en zekerheden”.

Leren in het Sociaal Domein:
sturingsvisie Zeeland

De dertien gemeenten van Zeeland ontwikkelden samen een sturingsvisie op de jeugdzorg. Krap negen maanden deden ze erover. Maar het resultaat mag er zijn!

 

 

Op 24 mei vond de aftrap plaats van het traject Maak het verschil: word Gamechanger. Professionals in het sociaal domein (met specialisatie jeugd en onderwijs) konden zich hiervoor aanmelden samen met netwerkpartners van zowel binnen als buiten de gemeente. Met elkaar zullen zij veranderteams vormen en een beweging in gang zetten. Dat doen zij volgens de principes van het social design waarbij inzichten uit de designerwereld worden toegepast op maatschappelijke vraagstukken.

De startbijeenkomst vond plaats in het stadhuis van Almelo. Onder de twintig deelnemers bevonden zich leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers, beleidsmedewerkers en ketenpartners (ROC, stichtingen, CJG). Na een ludieke manier van met elkaar kennismaken stelden de docenten zich voor aan de hand van projecten. Deze projecten draaien zonder uitzondering om ‘anders leren kijken naar situaties’. Een probleemwijk wordt een filmwijk (Gouda), de omgevingsvisie van de gemeente Utrecht wordt gevoed door het invoeren van een Luisterpaal en een infraproject in Almere leidt tot de leukste omweg van Nederland.

Vier vraagstukken

In de ochtend kregen de deelnemers meer te horen over de achtergronden van social design. In de middag maakten zij een filmpje over hun eigen ‘punctum’, daar waar ze de pijn voelen in hun werkveld. Dit leverde concrete fragmenten op over kinderen, maar ook over het ‘systeem’ waarin we werken, over de stempels die kinderen krijgen en over de versnippering van de hulpverlening. Aan het eind van de middag zijn vier vraagstukken geformuleerd waar de deelnemers in vier groepen aan gaan werken:

  • succes- en faalervaringen van jongeren;
  • problematiek die past bij (het systeem van) het onderwijs;
  • waar willen we naar toe met jongeren;
  • hoe worden wij beter, meer gewaardeerd.

Het traject bestaat uit acht masterclasses en wordt afgesloten tijdens de Dutch Design Week 2019 in Eindhoven. Daar presenteren de deelnemers hun resultaten.

Meedoen?

Geïnteresseerden kunnen zich nog aansluiten bij een van de vier leergroepen of een eigen thema aanleveren. De eerstvolgende masterclass is op 27 juni in Lochem. Aanmelden kan bij May Louise Yalcin (sociaaldomein@aeno.nl). Elke groep maakte een filmpje dat binnenkort te zien zal zijn op deze site.

Lees meer over het traject in deze flyer.

Dit traject voeren wij samen uit met Ingrado en professionals binnen en buiten gemeenten.