Een aantal vragen in de Personeelsmonitor 2013 ging over SPP. We hebben de gemeenten gevraagd in welke fase van SPP ze zitten:

  1. 41 procent van de gemeenten zit in fase 1 van SPP. Vooral gemeenten tot 50.000 inwoners geven aan bezig te zijn met bewustwording.
  2. Een kwart van de gemeenten bevindt zich in fase 2, de kwalitatieve of kwantitatieve analyse van de huidige medewerkers.
  3. 12 procent van gemeenten is bezig met in beeld brengen welke medewerkers er in de toekomst nodig zijn (fase 3).
  4. 6 procent van de gemeenten geeft aan bezig te zijn met een analyse van het verschil tussen huidige en toekomstige behoeften aan personeel (fase 4).
  5. 13 procent zit in fase 5, de strategische inzet van HR instrumenten om de juiste medewerkers op de juiste plek te krijgen.
  6. Slechts 2 procent van de gemeenten heeft SPP helemaal afgerond en is bezig met de evaluatie.

Barrières voor SPP

Gemeenten bevinden zich in diverse stadia van de invoering van SPP. Aan gemeenten is daarom ook gevraagd welke barrières ze ervaren bij de invoering van SPP. De antwoorden zijn ruwweg als volgt te verdelen:

  • Het ontbreken van tijd, geld of expertise;
  • Het ontbreken van draagvlak of belemmeringen door beeldvorming of de cultuur van de organisatie;
  • Er vindt een ambtelijke fusie/herindeling/reorganisatie plaats;
  • Moeite met de toekomstvisie door de vele onzekerheden in de toekomst en onduidelijkheid over de nieuwe taken van gemeenten.

Aanbevolen voor u