Uit de Personeelsmonitor 2013 blijkt dat de arbeidsmarkt op slot zit. Daarom moeten gemeenten aan de slag met SPP. Het A+O fonds organiseert inspiratiebijeenkomsten om gemeenten verder op weg te helpen.

Inspiratiesessie in Amersfoort

Ruim vijftig aanwezigen hoorden op 14 juli 2014 in Amersfoort inspirerende verhalen uit de gemeenten Heerhugowaard, Deventer, Ede en het Mobiliteitscentrum West-Brabant. In alle verhalen was goed te horen hoe iedereen eigen aanknopingspunten heeft gezocht om van SPP een succes te maken. Nuchterheid in Ede, focus op Talent in West-Brabant, Teams in Deventer en de lange adem in Heerhugowaard.

Hieronder staan de presentatie die zijn gehouden. En een overzicht van de knelpunten, oplossingen en verwachtingen van ondersteuningen van het A+O fonds Gemeenten.

Definitie SPP

Onder SPP wordt verstaan: Het structureel vertalen van de organisatiedoelen naar het personeelsbeleid om er met de inzet van HR instrumenten voor te zorgen dat de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats binnen de organisatie aanwezig is. Om er voor te zorgen dat de organisatie een zo goed mogelijke positie op de arbeidsmarkt houdt wordt de personeelsbehoefte zowel kwantitatief als kwalitatief inzichtelijk gemaakt.

Fasen SPP

Fasen SPP

De volgende fasen zijn er bij SPP:

  • Fase 1: Werken aan bewustwording;
  • Fase 2a: Kwalitatieve analyse huidige medewerkers;
  • Fase 2b: Kwantitatieve analyse huidige medewerkers;
  • Fase 3a: Kwalitatief in beeld brengen welke medewerkers in de toekomst nodig zijn;
  • Fase 3b: Kwantitatief in beeld brengen welke medewerkers in de toekomst nodig zijn;
  • Fase 4: Analyse van verschil tussen huidige medewerkers en wat in de toekomst nodig is;
  • Fase 5: (strategische) inzet HR instrumenten (werving en selectie, gesprekkencyclus, mobiliteit, opleiding en ontwikkeling) om juiste medewerkers op de juiste plek te krijgen;
  • Fase 6: Evaluatie.

Aanbevolen voor u