“OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties”

Medezeggenschap VerzilverenEen breder loopbaanperspectief én een betere OR? Als OR-lid uw competenties gericht ontwikkelen en zelfs verzilveren? Dat kan met het stappenplan ‘Medezeggenschap verzilveren’. Hierin staat welke stappen een ondernemingsraad kan nemen voor het ontwikkelen, inzichtelijk maken en uiteindelijk waarderen van die competenties om te komen tot een Ervaringscertificaat (EVC) of een door Ondernemingsraad Verworven Competenties (OVC).

Het stappenplan ‘Medezeggenschap verzilveren’ is het resultaat van een gezamenlijk pilotproject van het A+O fonds Gemeenten en A&O Provincies. Aan de hand van pilots in bij de gemeenten Raalte, Deventer, Rheden Amsterdam Oud-Zuid en provincie Groningen is het stappenplan verder uitgewerkt. Het plan beschrijft acht stappen die een OR kan nemen om via gerichte, individuele ontwikkeling te komen tot een Ervaringscertificaat of OVC .

Waarom het Ervaringscertificaat en OR?

Medezeggenschap staat onder druk. Het is moeilijk om kandidaten te vinden voor de ondernemingsraden. De reden dat het A+O fonds Gemeenten zich inzet om de meerwaarde van het OR-werk in kaart te brengen. Door de competenties van OR-leden in kaart te brengen en zo mogelijk te waarderen wordt naast het verzilveren van de meerwaarde van het OR-werk tevens beoogd het lidmaatschap van de OR in de toekomst aantrekkelijker te maken.

Zelf aan de slag met subsidie van het A+O fonds Gemeenten

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag om de competenties van OR-leden in kaart te brengen? Dan helpen wij u graag op weg met de Impulsregeling. Deze regeling is onder andere bedoelt om gemeenten (of in dit geval ook OR-en) te ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Voor meer informatie over deze regeling kijkt u hier.

Meer weten over het Ervaringscertificaat en OR?

Neem dan contact op met projectmanager Medezeggenschap Mireille Stuart via 06-58834176.

Aanbevolen voor u