Zet de uitvoering centraal en laat professionals aangeven wat zij nodig hebben om hun dagelijkse werk goed uit te voeren. Dat is één van de aanbevelingen van de transitiecommissie sociaal domein, waarmee uitvoerders in De Uitvoeringsautoriteit op 3 november aan de slag zijn gegaan. Meer dan 60 uitvoerders, die in direct contact staan met (vragen van) burgers, kwamen bijeen in Utrecht. Naast uitvoerders vanuit gemeenten, buurtteams en welzijnsorganisaties, sloten ook vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, VWS, Movisie en KING aan.

uitvoeringsautoriteit-2

De aanwezigen gingen op deze dag in interactieve ‘werksessies’ aan de slag. Uitgangspunt in de gesprekken was dat de inwoner centraal staat in de uitvoering bij gemeenten. Maatwerk, samenwerken, budgettering en informatie waren de (terugkerende) thema’s die uit de werksessies kwamen. Een korte toelichting:

Maatwerk:  Hoe kun je vanuit de inwoner zelf, binnen budget en beleid, antwoord geven op zijn vraag?
Samenwerken:  Hoe kun je samenwerken en verbinden tussen gemeenten en de verschillende organisaties?
Budgetten: Is één budget voor onderwijs, zorg en inkomen mogelijk? De uitvoerders zijn dan beter in staat te anticiperen op onderuitnutting of tekorten in het budget.
Informatie: Hoe ga je om met informatie wanneer het gaat om het uitwisselen van informatie tussen verschillende organisaties in relatie tot privacy of datagedreven sturing?

Tussen de sessies door kwamen Han Noten (voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein, burgemeester gemeente Dalsen), Tineke Abma (hoogleraar cliëntenparticipatie in de ouderenzorg VUmc) en Albert Jan Kruiter (Publieke Waarden) aan het woord.

Download het volledige verslag.

uitvoeringsautoriteit-1

De Uitvoeringsautoriteit, hoe nu verder?

De uitkomsten uit deze eerste sessie worden, in nauw overleg met de betrokken partijen en overleggen, omgezet naar concrete vervolgacties. Hierbij valt te denken aan leernetwerken, pilots, artikelen, etc. Het doel is om gezamenlijk tot een werkagenda 2017 te komen, met als streven concrete verbeteringen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De volgende bijeenkomst van de uitvoeringsautoriteit is op 26 januari 2017.

Over de uitvoeringsautoriteit

De uitvoeringsautoriteit is een initiatief van A+O fonds Gemeenten, Initiatie/VNG, jbLorenz en Publieke Waarden. Gezamenlijk met uitvoerders in het sociaal domein en andere betrokken partijen werken we aan concrete verbeteringen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Uitvoeringsautoriteit? Neem dan contact op met May Louise Yalcin, projectleider en één van de initiatiefnemers via uitvoeringsautoriteit@aeno.nl.

Aanbevolen voor u