Het werk bij burgerzaken is volop in beweging. ‘Paspoortendip’, digitalisering, identiteitsvaststelling en fraudeherkenning vragen om een andere manier van werken. Van de medewerkers bij burgerzaken worden andere vaardigheden verwacht. Niet elke medewerker kan – en soms wil – mee in deze transformatie.

A&O fonds subsidieert incompany-trainingen

A&O fonds wil gemeenten helpen bij de veranderingen die er spelen binnen de teams burgerzaken. Op initiatief op A&O fonds Gemeenten zijn onder de naam Team van de Toekomst incompany-trainingen opgezet. Deze incompany-begeleiding komt in aanmerking voor subsidie van A&O fonds Gemeenten, via de Impulsregeling.

Subsidievoorwaarden

Het thema van de innovatieagenda waar dit teamtraject bij aansluit is de ‘medewerkerslijn’.

  • A&O fonds subsidieert maximaal 20 trajecten in 2019 en 20 trajecten in 2020.
  • Per gemeente wordt één subsidieaanvraag gehonoreerd.
  • Er moeten 8 deelnemers van één gemeente aan het traject deelnemen, tenzij het team kleiner is.
  • In overleg mag er worden afgeweken van de maximale duur van 7 maanden.

De overige voorwaarden gelden als gebruikelijk, zoals:

  • De aanvraagtermijn (aanvraag binnen 8 weken na beëindiging van het traject).
  • Het invullen van de vragenlijst ‘Aanvraag Impulssubsidie’ (die geeft ons een mooi zicht op de effecten van het traject).
  • Voor de berekening zijn salarisstroken en tijdregistraties van interne medewerkers nodig en offertes en facturen van externen.
  • Het maximale subsidiebedrag per subsidieaanvraag is € 15.000,-.

Klik hier voor alle voorwaarden en in te dienen stukken.

Aanbevolen voor u