De innovatieagenda: leidend voor innovatieve projectenregeling en impulsregeling

In het voorjaar van 2018 heeft het A+O fonds in een serie gesprekken met gemeenten de thema’s verkend waar ontwikkeling in de sector het meest noodzakelijk is. Uitgangspunt is het beleidsplan 2018-2020. In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op de vraagstukken waar “doen wat je deed” niet meer volstaat, waar vernieuwing en ontwikkeling dus echt nodig is. Duidelijk is dat organisatievraagstukken niet los gezien worden van de inhoud. Ook de benodigde ontwikkeling van vaardigheden, kennis en houding van medewerkers wordt vaak besproken tegen de achtergrond van de gewenste rol van de gemeente. De gemeente kent rollen zoals onder meer regisseur, adviseur en beslisser.

Tegen deze achtergrond is de innovatieagenda 2018 opgesteld.

Wij verstrekken innovatieve projectensubsidies en impulssubsidies binnen het beleidsplan 2018-2020 (arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, veranderen en leren en meester in je werk), gekoppeld aan de thema’s van de innovatieagenda. Daarmee draagt het A+O fonds gemeenten bij aan ontwikkeling van de gemeenten en de medewerkers. Door op deze thema’s te focussen, komt er ook meer vergelijkingsmateriaal voor gemeenten: de collectieve meerwaarde van de projecten wordt daardoor groter.

  • Voor de innovatieve projectenregeling moet het project vernieuwend voor de sector zijn.
  • Voor de impulsregeling is het voldoende als het project vernieuwend is voor de gemeente.

Innovatieagenda 2018

De innovatieagenda 2018 is onderverdeeld in de twee hoofdthema’s Organisatieontwikkeling en Ontplooiing van de medewerker. De subthema’s zijn in de gesprekken met gemeenten het meest genoemd als onderwerpen waar ontwikkeling van de gemeente naar de gewenste situatie – het als mens en organisatie optimaal kunnen opereren ten dienste van de inwoner/samenleving – nodig is.

Organisatieontwikkeling, met een accent op:

Het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen.

 

 

Het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de gemeente faciliteert. Het gaat hier bijvoorbeeld om integraal werken (los van afdelingsgrenzen) en flexibilisering van de P&C-cyclus, waarbij sturen op inhoud en resultaat leidend worden.

 

Ontplooiing van de medewerker, met een accent op:

Het creëren van een flexibele organisatiecultuur, die veranderkracht van gemeenten stimuleert.

 

 

De rol van leidinggevenden bij de talentontdekking, -ontwikkeling en -gebruik door de medewerker.

 

 

 

Leren van ervaringen: de zogenaamde moedige mislukkingen.

 

 

 

In de subsidiewijzer 2018 vindt u een uitgebreide beschrijving van de thema’s van de innovatieagenda.