De innovatieagenda: leidend voor innovatieve- en impulsprojectregeling

Het A&O fonds heeft in een serie gesprekken met gemeenten de thema’s verkend waar ontwikkeling in de sector het meest noodzakelijk is. In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op de vraagstukken waar “doen wat je deed” niet meer volstaat, waar vernieuwing en ontwikkeling dus echt nodig is. Duidelijk is dat organisatievraagstukken niet los gezien worden van de inhoud. Ook de benodigde ontwikkeling van vaardigheden, kennis en houding van medewerkers wordt vaak besproken tegen de achtergrond van de gewenste rol van de gemeente.

Tegen deze achtergrond is de innovatieagenda opgesteld.

Door op deze thema’s te focussen, komt er ook meer vergelijkingsmateriaal voor gemeenten: de collectieve meerwaarde van de projecten wordt daardoor groter.

  • Voor de innovatieve projectenregeling moet het project vernieuwend voor de sector zijn.
  • Voor de impulsregeling is het voldoende als het project vernieuwend is voor de gemeente.

Innovatieagenda 2019

De innovatieagenda 2019 bestaat uit de volgende thema’s.

  • Organisatieontwikkeling, met een accent op:

– Het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen.
– Het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de
gemeente faciliteert. Het gaat hier bijvoorbeeld om integraal werken (los van afdelingsgrenzen) en flexibilisering van de P&C-cyclus, waarbij sturen op inhoud en resultaat leidend worden.

  • Ontplooiing van de medewerker, met een accent op:

– Het creëren van een flexibele organisatiecultuur, die veranderkracht van gemeenten stimuleert.
– De rol van leidinggevenden bij de talentontdekking, -ontwikkeling en -gebruik door de medewerker.
– Leren van ervaringen: de zogenaamde moedige mislukkingen.

  • Medewerkerslijn transformatie digitalisering en transformatie dienstverlening

– Binnen deze medewerkerslijn zijn projecten subsidiabel die gaan over vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers binnen de volgende beleidsdomeinen
– transformatie digitalisering (nu burgerzaken en financiële functies, maar mogelijk uit te breiden naar andere functiegroepen)
– transformatie dienstverlening (sociaal domein en fysiek domein, met – intern binnen de gemeente – uitbreiding naar de bedrijfsvoering).

Subsidiewijzer 2019

In de subsidiewijzer 2019 vindt u een uitgebreide beschrijving van de thema’s van de innovatieagenda.