Het A+O fonds Gemeenten geeft met deze regeling een impuls aan het langdurig in dienst nemen van jongeren van 27 jaar of jonger.

De regeling in het kort:

  • De medewerker is op de eerste dag van de aanstelling 27 jaar of jonger.
  • De aanstellingsduur is 2 jaar of langer.
  • De aanstellingsomvang is minimaal 32 uur in de week.
  • De subsidieaanvraag wordt gedaan binnen 8 weken na de eerste dag van de aanstelling.
  • De aanstelling start op of na 1 januari 2018.
  • De uiterste datum om een aanvraag in te dienen voor deze regeling is 14 december 2018.
  • Per medewerker die voldoet aan de voorwaarden ontvangt de gemeente €7500,-.
  • Maximum subsidiebedrag per gemeente is afhankelijk van aantal fte.

Wanneer vraagt u de subsidie aan?

Binnen 8 weken na de start van de aanstelling dient u uw aanvraag in. Op 14 december 2018 kunt u voor het laatst een aanvraag indienen voor 2018. Wanneer de middelen voor deze regeling zijn uitgeput, dan wordt de regeling eerder gesloten. Het is dan niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Hoe verloopt het subsidieproces?

STAP 1: U vraagt subsidie aan

Een juist en volledig dossier is van belang voor de beoordeling van uw aanvraag. Voeg daarom de volgende bijlagen toe.

  1. De aanstellingsbrief en het bijbehorende aanstellingsbesluit. In deze ondertekende stukken is minimaal zichtbaar: de ingangsdatum van de aanstelling, de aanstellingsperiode, de arbeidsomvang en persoonsgegevens als naam en geboortedatum.
  2. Kopie ID. Hiervan is minimaal de naam en geboortedatum zichtbaar.

STAP 2: Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag

We beoordelen uw aanvraag op volledigheid en inhoud. Als uw aanvraag compleet is, sturen we u een ontvangstbevestiging. Is uw aanvraag niet volledig of inhoudelijk incompleet? Dan sturen we een aanvullingsverzoek. We vragen u hierin de ontbrekende gegevens alsnog binnen 4 weken aan te vullen.

STAP 3: U ontvangt de definitieve beschikking

Als uw aanvraag ondanks ons verzoek om aanvulling onvolledig blijft, wordt uw aanvraag afgewezen.

Als uw aanvraag (na ons verzoek om aanvulling) compleet is en positief beoordeeld is, ontvangt u een toekennende beschikking. Dit doen we binnen 8 weken nadat we de volledige en inhoudelijk correcte aanvraag hebben ontvangen. Hierna betalen we het bedrag uit.