Toelatingseisen tot het subsidiesysteem

  • Gemeenten, ambtelijke fusieorganisaties en gemeentelijke shared service centra hebben toegang tot ons subsidiesysteem. Daarnaast kunnen ook samenwerkings- of uitvoeringsverbanden die behoren tot de categorie verlengd lokaal bestuur een beroep doen op onze subsidies. Hieronder verstaan wij organisaties die een wettelijke verplichte gemeentelijke taak uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn Veiligheidsregio’s, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.
  • Voorwaarde is dat de medewerkers van deze organisaties onder de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAR-UWO, vallen.

Bovengenoemde organisaties kunnen inloggegevens bij de Subsidie Helpdesk opvragen. Hiervoor moet eerst een aanmeldformulier met basisgegevens worden ingevuld. Met deze basisgegevens wordt het subsidiesysteem ‘gevuld’. Daarna ontvangt de opgegeven inlogbeheerder de gebruikersnaam en het wachtwoord per e-mail.

Let op: Indien een aanvraag via of door een extern bureau is ingediend, dan wordt deze afgewezen.

Indeling in fte-klasse

De indeling in fte-klasse van een organisatie is bepalend voor het maximum aantal subsidies dat kan worden aangevraagd, dan wel het maximum subsidiebedrag dat – per regeling – in een jaar kan worden aangevraagd.

  • Gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties worden ingedeeld naar hun feitelijke fte-omvang.
  • Alle overige organisaties worden ingedeeld in de kleinste fte-klasse.