De gemeente Westland telt ruim 105.000 inwoners. De gemeente Westland maakt deel uit van de regio Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door gemeentelijke herindeling waarbij de gemeenten De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen werden samengevoegd. Gemeente Westland heeft ongeveer 800 medewerkers.

Wouter Wubben was tot half augustus 2017 programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Westland. Dit interview vond plaats vlak voor zijn overstap naar zijn nieuwe werkgever Staatsbosbeheer. Is de gemeente Westland klaar voor de Omgevingswet? Wouter Wubben vertelt over de implementatie van de Omgevingswet.

Grote opgave

Er is nog veel onduidelijk over de Omgevingswet, waardoor er een behoorlijke druk op de schouders ligt van de programmamanager. Wouter: “Tot nu toe loopt alles zoals ik bedacht had. Dat houdt niet in dat alles goed gaat, want ik had ook wel van te voren bedacht dat niet alles soepel zou lopen. Maar wat ik wel fijn vind binnen onze organisatie, is dat iedereen er van doordrongen is dat de Omgevingswet een grote opgave voor de komende jaren is. Dat is nog beter dan ik had gehoopt. Ik kom er wel achter dat bij sommige gemeenten het college de Omgevingswet bijvoorbeeld niet belangrijk vindt, of dat de gemeentesecretaris er geen geld aan wil geven of geen capaciteit beschikbaar wil stellen.”

We hebben een raadswerkgroep ingesteld. En deze heeft het vertrouwen dat we met elkaar op de goede weg zijn. En niet alleen de raadswerkgroep. De hele raad staat er positief in. College en raad hebben budget beschikbaar gesteld. De wethouder vond het wel spannend, maar nu staat iedereen, ook directeuren en gemeentesecretaris, achter het uitvoeringsprogramma

Wouter Wubben, Programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Westland

Klaar

Hoe staat her er voor bij de gemeente Westland? “Ik zeg eigenlijk dat we er klaar voor moeten zijn. De date verschuiven steeds, eerst zou de Wet in 2018 ingaan. De kans is vrij groot dat het nogmaals verandert, maar wij houden de deadline van 1 januari 2021 aan. Dan staat bij ons in ieder geval alles klaar”, zegt Wouter.

Zijn rol is voornamelijk gericht op het enthousiasmeren van collega’s. “Ik probeer met mijn enthousiasme collega’s mee te krijgen. Ik kan nu bij de Omgevingswet ook gaan dreigen dat ‘er van alles verandert’, maar ik kies er voor om mensgericht te werk te gaan. We hebben in 2015 een impactanalyse uit laten voeren. In 2016 is een Plan van Aanpak opgesteld en is de programmastructuur opgezet. In juni 2017 is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin is opgenomen op welke wijze we ons gaan voorbereiden op de Omgevingswet en welke acties er in 2017 opgepakt worden.” Maar dat is nog niet alles.

“We hebben een raadswerkgroep ingesteld. En deze heeft het vertrouwen dat we met elkaar op de goede weg zijn. En niet alleen de raadswerkgroep. De hele raad staat er positief in. College en raad hebben budget beschikbaar gesteld. De wethouder vond het wel spannend, maar nu staat iedereen, ook directeuren en gemeentesecretaris, achter het uitvoeringsprogramma”, zegt Wouter.

Van leerlijn naar ‘met elkaar’

De aanpak voor de invoering van de Omgevingswet is in de loop van de tijd wel veranderd. Wouter: “We zijn in eerste instantie gestart met het aanbestedingstraject. Want binnen de gemeente Westland werken we met leerlijnen. En we wilden ook een (tijdelijke) leerlijn voor de Omgevingswet. We hebben een klankbordgroep ingericht, bestaande uit collega’s, omdat we wilden weten wat de medewerkers nodig hebben. Daarop hebben we een marktverkenning gedaan met meerdere partijen.

Een van die partijen stelde de vraag: is aanbesteden wel in de geest van de Omgevingswet?” De gemeente Wetland is daarop zijn werkwijze gaan aanpassen. “Het is veel beter samen met de medewerkers te bepalen wat je nodig hebt. Daarom hebben we de leerlijn Omgevingswet losgelaten. We zijn nu bezig om Communities of Practice (CoP’s) op te zetten/te laten ontstaan. We zijn op trektocht. Dit is een spannend traject, maar de enige juiste weg: we willen de Omgevingswet succesvol implementeren”, zegt Wouter.

We betrekken al onze medewerkers op een actieve wijze bij de voorbereidingen. Enerzijds door een mooie digitale nieuwsbrief, anderzijds door het organiseren van inspiratiesessies voor alle medewerkers (circa 2 keer per jaar).

Wouter Wubben, Programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Westland

“We betrekken al onze medewerkers op een actieve wijze bij de voorbereidingen. Enerzijds door een mooie digitale nieuwsbrief, anderzijds door het organiseren van inspiratiesessies voor alle medewerkers (circa 2 keer per jaar).”

Actieve bijdrage

En alle medewerkers worden betrokken! Wouter: “We betrekken al onze medewerkers op een actieve wijze bij de voorbereidingen. Enerzijds door een mooie digitale nieuwsbrief, anderzijds door het organiseren van inspiratiesessies voor alle medewerkers (circa 2 keer per jaar). Daarnaast is een grote groep medewerkers actief betrokken in het programma en onderliggende projecten. Vanuit Leren, Ontwikkelen en Veranderen werken we samen met onze collega’s van Mobiliteit en Ontwikkeling. Daarnaast hebben we aan het begin van 2017 een sessie gehad met alle HRM-adviseurs over de gevolgen op HRM-gebied. Deze sessie wordt naar verwachting dit jaar nog een keer herhaald. Verder zit de teammanager van de HRM-adviseurs in de klankbordgroep Omgevingswet. Zo geven we invoering van de Omgevingswet handen en voeten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken!”

Misschien vind je dit ook interessant