Doorpakken bij aanpak agressie en geweld tegen medewerkers

De gemeente Den Haag registreert sinds begin 2014 concernbreed meldingen rondom agressie en geweld. Vanaf volgend jaar pakt Den Haag door met een Expertisecentrum Agressie en Geweld. Projectleider Siddiq van Goens: “De aanpak van agressie en geweld vormt nu een belangrijke pijler van ons arbobeleid.” Lees over de aanpak van gemeente Den Haag.

Nieuws Lees meer...

Wegwijzer Poortwachter en WIA

De Wegwijzer Poortwachter en WIA biedt u een praktische handreiking bij het uitvoeren van het verzuim- en re-integratiebeleid in uw gemeente. U vindt een actueel overzicht van de vigerende wet- en regelgeving inzake verzuimbeheersing, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Gezond Organiseren

Werkdruk en werkstress zijn voor gemeenten belangrijke arbeidsgerelateerde oorzaken van vermindering van inzetbaarheid. Met de Arbocatalogus Gezond Organiseren vergroot u uw kennis over de aanpak van werkdruk en werkstress.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Fysieke Belasting

Een effectieve aanpak van fysieke belasting? De Arbocatalogus Fysieke Belasting is een instrument dat technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen beschrijft voor de aanpak van knelpunten met fysieke belasting.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

De arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente focust op preventiemogelijkheden door verbetering van werkplek, werkomgeving en voorlich­ting aan medewerkers. Deze catalogus ondersteunt u bij de aanpak van risico’s van beeldschermwerkplekken.

Nieuws Lees meer...

Verwijstabel

In de verwijstabel is een overzicht gemaakt van verschillende instrumenten en informatie die u ondersteunen bij het uitvoeren van het Plan van Aanpak wat volgt uit de RIE.

Nieuws Lees meer...

Toolboxmateriaal biologische agentia

Het toolboxmateriaal rondom biologische agentia kunt u gebruiken om dit onderwerp in uw organisatie op de kaart te zetten. Voorkom besmetting met toolboxmateriaal biologische agentia.

Nieuws Lees meer...

Toolboxmateriaal besloten ruimten

Hoe waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers in besloten ruimten? Met het materiaal uit deze toolbox kunt u medewerkers die in besloten ruimten werken informeren over veiligheid en eisen.

Nieuws Lees meer...

RIE Gemeenten

De Risico-inventarisatie- en evaluatie Gemeenten (RIE Gemeenten) is een digitale tool ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties. De RIE gemeenten is gebaseerd op risico’s die betrekken hebben op een gemeentelijke organisatie. De RIE gemeenten is wettelijk vastgesteld.

Nieuws Lees meer...

Verzuimcalculator

In deze tijd van bezuinigingen neemt de druk op afdelingen toe. Veel gemeenten constateren ook een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuim. De VerzuimCalculator schat snel en eenvoudig de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...