Checklist evaluatie beheersing risico’s beeldschermwerk

Bent u bezig met beleid en beheersing op het gebied van risico’s ten gevolge van beeldschermwerk in uw organisatie? En wilt u weten hoe u ervoor staat? De checklist Evaluatie beheersing risico’s beeldschermwerk geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de stand van zaken.

Nieuws Lees meer...

Checklist evaluatie beheersing fysieke belasting

Bent u bezig met beleid en beheersing op het gebied van fysieke belasting in uw organisatie? En wilt u weten hoe u ervoor staat? De checklist Evaluatie beheersing fysieke belasting geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de stand van zaken.

Nieuws Lees meer...

Checklist beeldschermwerk

Werkt u dagelijks en voor langere tijd achter uw bureau? Wilt u weten welk risico u loopt op gezondheidsklachten die beeldschermwerk gerelateerd zijn? Of wilt u, als leidinggevende of bijvoorbeeld preventiemedewerker, inventariseren hoe dat risico is voor een specifieke afdeling? Gebruik de Checklist Beeldschermwerk.

Nieuws Lees meer...

Veilig en gezond werken op de begraafplaats

Begraafplaatsen hebben bij al het werk dat ze doen een grote verantwoordelijkheid. En niet alleen ten opzichte van de nabestaanden. Als een goed werkgever moet de begraafplaats ook voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zorgen. Deze publicatie is gericht op het werken op een begraafplaats.

Nieuws Lees meer...

Ongewenste omgangsvormen: omgangsvormenbeleid

Heeft u al een beleid omtrent ongewenste omgangsvormen? En wilt u dit beleid implementeren in uw organisatie? In het webdocument ‘Omgangsvormenbeleid’ (Opstellen, implementeren, borgen) is beschreven hoe u uw beleid volgens de beleidscyclus kunt opstarten en doorlopen.

Nieuws Lees meer...

Het Nieuwe Werken: Plaatsonafhankelijk werken en Arbo

Het Nieuwe Werken (HNW), een veel gebruikt begrip maar wat is het en wat betekent het voor de Arbo veiligheid? In deze publicatie leest u meer over wat er vanuit de Arbowet komt kijken bij HNW.

Nieuws Lees meer...

Gezond werken aan het beeldscherm

In ‘Gezond werken aan het beeldscherm’ vindt u achtergrondinformatie over de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk. Daarnaast biedt de brochure praktische handvatten om zelf het risico op klachten zoveel mogelijk te beperken.

Nieuws Lees meer...