Beeldschermwerk: Omgaan met gezondheidsklachten

Langdurig beeldschermwerk in de alledaagse werksituatie kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben, dat is al langer bekend. Maar wat valt er te doen aan de meest voorkomende medische klachten? Het antwoord op deze vraag beschrijven we in het webdocument ‘Omgaan met gezondheidsklachten’. Wat kunt u doen om verzuim zoveel mogelijk beperken en de snelheid en het succes van terugkeer naar werk zoveel mogelijk te bevorderen? Wie heeft welke rol en moet wanneer handelen?

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Gezond Organiseren

Werkdruk en werkstress zijn voor gemeenten belangrijke arbeidsgerelateerde oorzaken van vermindering van inzetbaarheid. Met de Arbocatalogus Gezond Organiseren vergroot u uw kennis over de aanpak van werkdruk en werkstress.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Fysieke Belasting

Een effectieve aanpak van fysieke belasting? De Arbocatalogus Fysieke Belasting is een instrument dat technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen beschrijft voor de aanpak van knelpunten met fysieke belasting.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente

De arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente focust op preventiemogelijkheden door verbetering van werkplek, werkomgeving en voorlich­ting aan medewerkers. Deze catalogus ondersteunt u bij de aanpak van risico’s van beeldschermwerkplekken.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0

Agressie tegen ambtenaren in een publieke functie is nog altijd een belangrijk thema. Hoe gaat u om met publieksagressie én hoe pakt u deze vorm van agressie aan? De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 helpt u op weg.

Nieuws Lees meer...

Arbocatalogus Agressie en Geweld

De Arbocatalogus Agressie en Geweld biedt gemeenten handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. De catalogus bestaat uit een overzicht met een integrale aanpak van agressie en een checklist voor evaluatie van het gevoerde beleid op agressie en geweld.

Nieuws Lees meer...

Verzuimcalculator

In deze tijd van bezuinigingen neemt de druk op afdelingen toe. Veel gemeenten constateren ook een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuim. De VerzuimCalculator schat snel en eenvoudig de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Nieuws Lees meer...

Trillingscalculator

Werkt uw personeel regelmatig met apparaten waarbij trillingen vrij komen? Dan is het goed om te inventariseren bij welke apparatuur dit is en hoeveel trillingen er vrijkomen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Trillingscalculator.

Nieuws Lees meer...

Handvatten voor het geven van toolboxmeetings

Bent u van plan toolboxmeetings te organiseren binnen uw afdeling? En kunt u daarbij materiaal gebruiken dat u op weg helpt deze meetings te organiseren? De toolbox Veilig en gezond Werken biedt u handvatten die u kunt gebruiken bij het geven van voorlichting en toolboxmeetings met betrekking tot fysieke belasting in de Buitendienst.

Nieuws Lees meer...

Optimale instelling beeldschermwerkplek

Wilt u zelfstandig u werkplek in kunnen stellen? Of maakt u gebruik van flexplekken? Dan is het goed om uw beeldschermwerkplek optimaal in te stellen. Met deze publicatie kunt u uw werkplek op de juiste manier instellen, zodat u preventief u werkplek kunt instellen.

Nieuws Lees meer...