Gegevenswoordenboek Personeelsmonitor

Het definiëren van gegevens en van kengetallen zijn twee wezenlijke voorwaarden om de doelstellingen van de Personeelsmonitor te kunnen bereiken. De gegevensdefinities en berekeningen zijn vastgelegd in het gegevenswoordenboek.

Nieuws Lees meer...

Personeelsmonitor 2016

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor biedt gemeenten goed inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren. Door de hoge respons in het onderzoek ontstaat een nauwkeurige benchmark. De Personeelsmonitor is daarmee een waardevol instrument voor gemeenten die aan de slag willen met hun HR- of arbeidsmarktbeleid. In deze publicatie leest u over de cijfers van 2016.

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling en Inrichting HR-functie gemeenten

In het kader van het programma HR2020 start het A+O fonds met een periodiek onderzoek naar de speerpunten van HR en de inrichting en ontwikkeling van de HR-functie in gemeenten, in relatie tot de actuele en aankomende veranderopgaven. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2014 in opdracht van VNG en A+O fonds Gemeenten uitgevoerde onderzoek HR gemeenten 2020 door het CAOP.

Nieuws Lees meer...

HR Databank

Naast de personeelsmonitor hebben we nu ook de HR Databank. In de HR Databank kunt u de belangrijkste kengetallen bekijken: samenstelling van de bezetting, instroom, doorstroom en ziekteverzuim. In de HR Databank zijn de benchmark gegevens van de afgelopen 7 jaar bewaard.

Nieuws Lees meer...

Over de Personeelsmonitor Gemeenten

De Personeelsmonitor Gemeenten geeft inzicht in de belangrijkste HR kengetallen bij gemeenten. De benchmark die uit de Personeelsmonitor ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen HRM beleid. U leest hier meer over de opzet en het onderzoek achter de personeelsmonitor.

Nieuws Lees meer...

Archief personeelsmonitoren

Het A+O fonds Gemeenten brengt sinds 2000 de Personeelsmonitor uit. U vindt hier het archief van alle reeds verschenen Personeelsmonitoren.

Nieuws Lees meer...

Benchmark O&O beleid gemeenten 2011

Het LOGA heeft het A+O fonds Gemeenten verzocht een benchmark opleiden en ontwikkelen (O&O) te organiseren. In dit kader zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: bij zowel werkgevers als werknemers. Bekijk de cijfers uit 2011.

Nieuws Lees meer...

Benchmark O&O beleid gemeenten 2010

Het LOGA heeft het A+O fonds Gemeenten verzocht een benchmark opleiden en ontwikkelen (O&O) te organiseren. In dit kader zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: bij zowel werkgevers als werknemers. Bekijk de cijfers uit 2010.

Nieuws Lees meer...