Checklist evaluatie beheersing fysieke belasting

Bent u bezig met beleid en beheersing op het gebied van fysieke belasting in uw organisatie? En wilt u weten hoe u ervoor staat? De checklist Evaluatie beheersing fysieke belasting geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de stand van zaken.

Nieuws Lees meer...

Veilig en gezond werken op de begraafplaats

Begraafplaatsen hebben bij al het werk dat ze doen een grote verantwoordelijkheid. En niet alleen ten opzichte van de nabestaanden. Als een goed werkgever moet de begraafplaats ook voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zorgen. Deze publicatie is gericht op het werken op een begraafplaats.

Nieuws Lees meer...

Training Baas in eigen loopbaan werpt vruchten af bij stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuid van gemeente Amsterdam is sinds 2010 actief bezig om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de buitendienst te bevorderen. Voor een aantal medewerkers kwam de training Baas in eigen loopbaan (aangeboden door het A+O fonds Gemeenten) op het juiste moment. De trainingsmodule bestaat uit drie bijeenkomsten van een halve dag. Tussendoor vinden twee individuele gesprekken plaats met de trainers. Lees het verhaal van gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid.

Nieuws Lees meer...

Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam maakt werk van duurzame inzetbaarheid van buitendienstmedewerkers

Om duurzame inzetbaarheid op de agenda te krijgen en te houden, heeft het stadsdeel West van gemeente Amsterdam gekozen voor een planmatige aanpak met een tijdsbestek van twee jaar: van januari 2012 tot eind december 2013 . Er is een trekker aangesteld om deze aanpak gestalte te geven: Aad Verkleij, Planbegeleider Duurzame Inzetbaarheid Stadsdeelwerven. In zijn aanpak richt de trekker zich op alle lagen van de buitendienst: management, direct leidinggevenden en de medewerkers. Lees over deze aanpak.

Nieuws Lees meer...

Beleid duurzame inzetbaarheid buitendienstmedewerkers in Hoorn

“Ik heb een medewerker van 62 jaar, die op de maaimachine zit. Pas geleden vroeg hij mij hoeveel het hem ging kosten als hij één of twee dagen per week minder zou gaan werken”, vertelt Jens Tjalma, hoofd bureau Groen en Reiniging bij de gemeente Hoorn. “Ik vroeg hem hoe hij dat voor zich zag, aangezien de maaimachines er vanaf het voorjaar tot ver in de herfst fulltime moeten worden ingezet. Daarop ontvouwde de medewerker het plan om van april tot en met oktober fulltime te werken en vervolgens vijf maanden vrij te nemen. Op die manier kan hij nog jaren prima doorwerken!”. Lees verder.

Nieuws Lees meer...

Persoonlijke ontwikkeling bij de gemeente Smallingerland Pilot Permanente Educatie

De gemeente Smallingerland heeft als uitgangspunt een lerende organisatie te zijn en wil uitstralen dat al haar medewerkers bij blijven in hun vak en zich continue ontwikkelen. Daarom is de gemeente Smallingerland in juni 2013 gestart met een pilot die er op gericht is om medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen en hiertoe zelf het initiatief te gaan nemen. Deze ontwikkeling kan zowel op de eigen functie gericht zijn als daar buiten. Lees over de aanpak van Smallingerland.

Nieuws Lees meer...

Intern Coachhuis voor ontwikkeling van talent en competenties

De gemeente Veere heeft een visie ontwikkeld om haar organisatie toekomstbestendig te maken: Het doel is excellente dienstverlening te bieden aan de klant. Talentontwikkeling levert hier een cruciale bijdrage aan. Pas wanneer medewerkers werken vanuit hun talent, en dat doen waar ze van nature goed in zijn, kunnen ze excellente prestaties leveren. Het MT laat de bestaande functiestructuur steeds meer los en gaat meer kijken naar: welke taken liggen er en wie heeft hier talent voor, wie kan dit het beste oppakken? Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Gemeente Berkelland: Talentontwikkeling met oog voor levensfasen

De gemeente Berkelland combineert bezuinigingen met organisatieverandering. Dit wil zij hand in hand laten gaan met natuurlijk verloop en het in de markt zetten van uitvoerende werkzaamheden. Haar streven is om in 2029 een slanke, flexibele en daadkrachtige Buitendienst te hebben gerealiseerd. Daarbij is zij transparant en heeft zij als uitgangspunt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen (gegarandeerd tot 1-1-2015). Alle medewerkers van de gemeente zijn aangesteld in algemene dienst waardoor de mogelijkheden tot bredere inzetbaarheid toenemen. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Bevlogen buitendienstmedewerkers in Dalfsen

Wijkuitvoerder Dik van Pijkeren besefte in 2009 dat de helft van veertig buitendienstmedewerkers bij de Gemeente Dalfsen ongeschoold was. Daarop startte hij met opleidingscentrum de Groene Welle een traject voor Erkenning Verworven Competenties (EVC). Medewerkers beoordeelden elkaars kennis, vaardigheden en attitudes en maakten een portfolio met bewijzen van opgedane ervaring. Zes medewerkers, waaronder Gerrit Morrenhof, kregen daarop meteen een MBO-3 diploma. Twaalf kregen hun diploma na afronding van aanvullende opdrachten. Lees over de aanpak van Dalfsen.

Nieuws Lees meer...

Continue een dialoog om mens en organisatie te ontwikkelen

De Gemeente Zwolle investeert al vanaf 1997 in ontwikkeling van medewerkers. Directie, leidinggevenden, medewerkers en OR voeren een permanente, open dialoog om de organisatie continu te ontwikkelen. Dit vertaalt zich naar allerlei O&M-activiteiten, zoals: leidinggevenden – waaronder Janneke Greveling van het Expertisecentrum – die over ontwikkeling praten met hun medewerkers, opleidingsmogelijkheden die medewerkers goed benutten, speelruimte voor innovatie, de Week van de Uitwisseling en een uitstekend Loopbaancentrum. Lees over de aanpak van Zwolle.

Nieuws Lees meer...