Co-creatie in de praktijk

Veel gemeenten willen co-creatie gebruiken om invulling te geven aan hun veranderende rol: meer samen met andere partijen, minder voorschrijven en meer faciliteren. Tegelijkertijd is co-creatie soms een wat ongrijpbaar concept. Dr. Jelle Dijkstra van de NHL Hogeschool maakte dit concreet.

Nieuws Lees meer...