Terugblik Landelijke Inspiratiedag 3D’s en HR 4 juni 2015

De landelijke Inspiratiedag Decentralisaties op 4 juni jl. stond in het teken van het delen van ervaringen en kennis over de actuele verander-, leer- en ontwikkelvraagstukken van de decentralisaties in het sociale domein. Met dagvoorzitter Rob Koops van de gemeente Ulftingenwest en een inleiding van Marcel Fluitman, wethouder van de gemeente Zeist en voorzitter van het A+O fonds Gemeenten, werd de dag vervolgd met de Eigen Kracht Tour en een tal van inspiratiesessies. Blik terug.

Nieuws Lees meer...

De transitie mee-maken

Het cluster Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Ede is volop in ontwikkeling om zich voor te bereiden op de nieuwe taken en decentralisaties in 2015. Binnen dit ontwikkeltraject heeft het cluster een nieuwe visie ontwikkeld en is het hoofdproces opnieuw ontworpen. Om in 2015 op een nieuwe manier te kunnen werken was een verbeterslag nodig op onderwerpen als de inrichting van werkprocessen en nieuwe werkmethodieken. Leer van gemeente Ede.

Nieuws Lees meer...

Decentralisaties: voorbeelden lerend werken

Bent u op zoek naar innovatieve voorbeelden van werkend leren binnen gemeenten in het kader van de decentralisaties? Of wilt u handvatten voor het invoeren van nieuwe leervormen? De (concept) web publicatie “Lerend werken in zelflerende gemeenschappen” biedt een overzicht van innovatieve voorbeelden van lerend werken bij gemeenten, veelal in het kader van decentralisaties in het sociaal domein.

Nieuws Lees meer...