Alles wat je wil weten over Functiemetamorfose

De drie A&O fondsen – A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen – zijn 2 jaar geleden geleden gestart met het project Functiemetamorfose. Een project over de invloed van […]

Nieuws Lees meer...

Publicatie Functiemetamorfose: Klaar voor kansen van nieuwe technologie

Het jaar 2017 stond in het teken van een verkenning aan de hand van een drietal rondetafel gesprekken, een aanvullende ‘Group Concept Mapping’ en een verdiepende werkconferentie waarin we met elkaar de opbrengsten hebben vertaald naar doelgroepen en initiatiefnemers.

Nieuws Lees meer...

Eerste Ronde Tafel-bijeenkomsten Functiemetamorfose een succes

“Zinvol om het hier met collega’s uit andere sectoren over te hebben”, “boeiend”, “waardevol”. “Goed dat jullie dit doen” Zo luidden de reacties van de deelnemers aan de eerste Ronde Tafel-bijeenkomsten Functiemetamorfose. In deze eerste ronde van drie bijeenkomsten in oktober ontmoetten deelnemers collega’s uit de eigen sector (Gemeenten, Waterschappen of Provincies).

Nieuws Lees meer...

Functiemetamorfose

Nieuwe technologieën volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering krijgen meer en meer invloed op het werk van mensen en organisaties. Maar welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het werk bij gemeenten, waterschappen en provincies? Welke functies verdwijnen en welke nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen vormen de rode draad binnen het programma Functiemetamorfose

Nieuws Lees meer...