Werkplaatssessies wijkgericht werken: de gemeente aan zet

Er liggen veel en heel diverse taken bij gemeenten. Maar hoe pak je al die verschillende taken effectief op? De oplossing ligt vaak in een wijkgerichte aanpak. In de werkplaatsen zoeken we het spanningsveld op tussen gemeentelijke organisaties en de weerbarstige praktijk. We verbinden de casussen aan de strategie en structuur van jouw gemeente. En we kijken naar de rol van de wijk- en sectorale ambtenaar: hoe kun jij bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk?

Evenement Lees meer...

Omgevingswet

Vanaf 2019 krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere werkwijze. Het A+O fonds ondersteunt u daarbij.