Zo kan het ook!

Wat doen gemeenten om ervoor te zorgen dat hun medewerkers zich ontwikkelen en op tijd een loopbaanstap zetten? En wat doen medewerkers zélf, om zich te ontwikkelen en ‘mobiel’ te zijn op de arbeidsmarkt binnen en buiten gemeenten? U leest het in ‘Zo kan het ook!’

Nieuws Lees meer...

Ontwikkeling als speerpunt

Ontwikkeling is een speerpunt van de Gemeente Zeist, aldus Ineke Lissenberg. Dit krijgt vorm via het LoopbaanOntwikkelingsTeam (LOT), bestaande uit Jasja van Rootselaar, P&O-adviseur en Dennis Vork, lijnmanager. Beiden coachen elk jaar 25-30 gemeentemedewerkers. Begin 2011 organiseerde Zeist een ‘Bezuinigingsdialoog’: achttien ambtenaren begeleidden groepen experts uit de samenleving die bezuinigingsvoorstellen bedachten, een project van een half jaar. Lees over de aanpak van gemeente Zeist.

Nieuws Lees meer...

Leidinggevenden zorgen dat medewerkers ontwikkelplannen maken

De Brandweer Zuid-Holland Zuid heeft sinds 2006 instroom-, doorstroom- en uitstroom- (IDU-) beleid opgezet. Brandweermedewerkers volgen trainingen in competenties ontwikkelen en bijhouden in een portfolio. Leidinggevenden zorgen dat medewerkers ontwikkelplannen maken. Het beleid startte als pilot: twaalf medewerkers volgden een portfoliotraining. Daarna leerden leidinggevenden hoe zij medewerkers kunnen stimuleren zich te ontwikkelen. Gevolg: medewerkers beseffen volop hoe belangrijk ontwikkeling is. Lees meer.

Nieuws Lees meer...

Werkplezier en waardering voor vakmanschap

Werkplezier en waardering van vakmanschap zijn cruciaal voor duurzame inzetbaarheid. Daarover zijn gemeentesecretaris Willem van den Berg, hoofd P&O Pim van Wonderen, leidinggevende Marcel Appels en OR-voorzitter Cees de Schipper het roerend eens. Het ontwikkelingsbeleid van de gemeente Heemstede is gestoeld op deze filosofie. Een nieuw gemeentehuis, volledig (in)gericht op flexibel werken, en een organisatiecultuur gericht op medewerkerbetrokkenheid, dragen bij aan het werkplezier. Lees over de aanpak van Heemstede.

Nieuws Lees meer...

Loopbaanbeleid ‘van onderop’

Gemeente Emmen ontwikkelde loopbaanbeleid ‘van onderop’, met input van medewerkers, en met steun ‘van bovenaf’ in de persoon van gemeentesecretaris Arjen Mewe. Henk Gozefoort, loopbaanadviseur, Klaas de Weerd, destijds projectleider loopbaanbeleid, en Ina Schuttrups, beleidsadviseur HRM, vormden een projectgroep. Hun doel: het ontwikkelen van levend beleid in plaats van een papieren nota. Lees over de aanpak van gemeente Emmen.

Nieuws Lees meer...

Bevlogen buitendienstmedewerkers in Dalfsen

Wijkuitvoerder Dik van Pijkeren besefte in 2009 dat de helft van veertig buitendienstmedewerkers bij de Gemeente Dalfsen ongeschoold was. Daarop startte hij met opleidingscentrum de Groene Welle een traject voor Erkenning Verworven Competenties (EVC). Medewerkers beoordeelden elkaars kennis, vaardigheden en attitudes en maakten een portfolio met bewijzen van opgedane ervaring. Zes medewerkers, waaronder Gerrit Morrenhof, kregen daarop meteen een MBO-3 diploma. Twaalf kregen hun diploma na afronding van aanvullende opdrachten. Lees over de aanpak van Dalfsen.

Nieuws Lees meer...

Waarderend vernieuwen en de Ontwikkelcheque

In 2011 volgden vele ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam-Oost, waaronder OR-lid Marije van Wees en Teammanager bouwvergunningen Tessa Meijer, een workshop Waarderend Onderzoeken. Een stroom ideeën kwam los. Enkele medewerkers verzonnen de ontwikkelcheque: €500 per jaar voor ieders persoonlijke ontwikkeling. In januari 2012 organiseerde P&O-adviseur Esther Banen een loopbaanmarkt, waarop de ontwikkelcheque werd gelanceerd. Lees over de aanpak van gemeente Amsterdam-Oost.

Nieuws Lees meer...

Continue een dialoog om mens en organisatie te ontwikkelen

De Gemeente Zwolle investeert al vanaf 1997 in ontwikkeling van medewerkers. Directie, leidinggevenden, medewerkers en OR voeren een permanente, open dialoog om de organisatie continu te ontwikkelen. Dit vertaalt zich naar allerlei O&M-activiteiten, zoals: leidinggevenden – waaronder Janneke Greveling van het Expertisecentrum – die over ontwikkeling praten met hun medewerkers, opleidingsmogelijkheden die medewerkers goed benutten, speelruimte voor innovatie, de Week van de Uitwisseling en een uitstekend Loopbaancentrum. Lees over de aanpak van Zwolle.

Nieuws Lees meer...

Wel werkgarantie, geen baangarantie

Als medewerkers flexibel zijn, kunnen gedwongen ontslagen voorkomen worden, is de gedeelde visie in gemeente Oss op basis van een strategische personeelsplanning. Medewerkers hebben wel werkgarantie, maar geen baangarantie. Een mobiliteitscentrum ondersteunt medewerkers in hun ontwikkeling; leidinggevenden bieden hen de ruimte om te bewegen. Een groot aantal medewerkers is succesvol ‘on te move’. Lees het verhaal van Oss.

Nieuws Lees meer...

Samen in beweging, meer dan Monsterboard

De stichting Werken in Gelderland (WiG) zet sinds 2008 het openbaar bestuur in de provincie als aantrekkelijke werkgever op de kaart en stimuleert (onderlinge) mobiliteit. Met een website, uitwisselingsprojecten, meeloopstages en een jaarlijks symposium boekt WiG succes met als sterke punten de betrokkenheid van gemeentesecretarissen en hoofden P&O en de medewerkers die gebruikmaken van de mogelijkheden. Lees het verhaal van de WiG.

Nieuws Lees meer...